Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2020-03-23

Sammanträde 2020-03-23

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Årsbokslut 2019 och årsredovisning for koncernen Stockholms Stadshus AB

6 Genomförandebeslut nybyggnation av skola i Kista äng i kv. Akalla 4:1, Rinkeby-Kista

7 Inriktningsbeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Dalen 20 (Bilaga 2 Sekretess)

8 Inriktningsbeslut gällande Stockholm Vatten och Avfall ABs avloppstunnel från Mässvägen i Älvsjö till Liljeholmen

9 Genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av nytt huvudkontor och bostäder i kv. Måsholmen 21, Skärholmen (Bilaga 2 Sekretess)

10 Genomförandebeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Mangon 1, Södermalm (Bilaga 2 Sekretess)

11 Uppföljning av internkontrollplan 2019 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

13 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

14 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2020/30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
14 Bilaga 10a Missiv for yttrande_Bolagens Investeringar.pdf (31 kb) 14 Bilaga 10b Projektrapport nr_2_2020 Bolagets investeringar, Nr 2 2020.pdf (982 kb) 14. Bilaga 1a Remissvar strategi för att minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.pdf (238 kb) 14. Bilaga 1b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar Strategi för att minska kriminalitet bland unga.pdf (99 kb) 14. Bilaga 1c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar strategi för att minska kriminalitet bland unga.pdf (87 kb) 14. Bilaga 1d Remiss Strategi för att minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.pdf (320 kb) 14. Bilaga 2a Remissvar Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler.pdf (260 kb) 14. Bilaga 2b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (26 kb) 14. Bilaga 2c Bilaga 2 Stockholms Hamnars remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (843 kb) 14. Bilaga 2d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (85 kb) 14. Bilaga 2e Bilaga 4 Stockholm Parkering Remissvar skyltning minoritetsspråk.pdf (97 kb) 14. Bilaga 2f Bilaga 5 SISABs remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (348 kb) 14. Bilaga 2g Bilaga 6 Micasa Fastigheters remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (155 kb) 14. Bilaga 2h Bilaga 7 Familjebostäders remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (91 kb) 14. Bilaga 2i Bilaga 8 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (79 kb) 14. Bilaga 2j Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler.pdf (83 kb) 14. Bilaga 3a Remissvar Stockholms Stadshus AB Genomförande av reviderade Eudirektiv på avfallsområdet.pdf (229 kb) 14. Bilaga 3b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.pdf (451 kb) 14. Bilaga 3c PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet - rapportering och MSA.pdf (656 kb) 14. Bilaga 4a Remissvar motion om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (231 kb) 14. Bilaga 4b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar fler markanvisningar allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (211 kb) 14. Bilaga 4c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (105 kb) 14. Bilaga 4d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (99 kb) 14. Bilaga 4e Bilaga 4 Svenska Bostäders remissvar fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (145 kb) 14. Bilaga 4f Motion om markanvisningar till allmännyttan.pdf (104 kb) 14. Bilaga 5a Remissvar Motion om öronmärkning av markanvisningar för överkomliga hyror.pdf (230 kb) 14. Bilaga 5b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar motion om öronmärkning av markanvisningar.pdf (91 kb) 14. Bilaga 5c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om öronmärkning av markanvisningar.pdf (111 kb) 14. Bilaga 5d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar motion om öronmärkning av markanvisningar.pdf (97 kb) 14. Bilaga 5e Motion om öronmärkning av markanvisningar till aktörer som bygger bostäder med överkomliga hyror.pdf (119 kb) 14. Bilaga 6a Remissvar Motion om masshantering.pdf (259 kb) 14. Bilaga 6b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Masshantering.pdf (90 kb) 14. Bilaga 6c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om masshantering.pdf (93 kb) 14. Bilaga 6d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar motion om masshantering.pdf (147 kb) 14. Bilaga 6e Bilaga 4 Stockholms Hamnars remissvar masshantering.pdf (681 kb) 14. Bilaga 6f Motion Masshantering.pdf (595 kb) 14. Bilaga 7a Remissvar angeånde skrivelse om att göra Fristad till ett kollektivboende för äldre.pdf (249 kb) 14. Bilaga 7b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar angående skrivelse om att göra Fristad till kollektivhus för äldre.pdf (177 kb) 14. Bilaga 7c Remiss Skrivelse Fristad.pdf (94 kb) 14. Bilaga 8a Stockholms Stadshus ABs remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (260 kb) 14. Bilaga 8b Bilaga 1 SISABs remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (216 kb) 14. Bilaga 8c Bilaga 2 Stokabs remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (143 kb) 14. Bilaga 8d Bilaga 3 Micasa Fastigheters remissvar Kemikalieplan 2020 2023.pdf (179 kb) 14. Bilaga 8e Bilaga 4 Stockholms Hamnars remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (205 kb) 14. Bilaga 8f Bilaga 5 Stockholmshems remissvar - kemikalieplan 2020-2023.pdf (180 kb) 14. Bilaga 8g Bilaga 6 Stockholm Parkerings remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (83 kb) 14. Bilaga 8h Bilaga 7 Svenska Bostäders remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (162 kb) 14. Bilaga 8i Bilaga 8 S.t Erik Markutvecklings remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (94 kb) 14. Bilaga 8j Bilaga 9 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (83 kb) 14. Bilaga 8k Bilaga 10 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (367 kb) 14. Bilaga 8l Bilaga 11 Familjebostäders remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (148 kb) 14. Bilaga 8m Stockholms stad kemikalieplan 2020-2023.pdf (20 965 kb) 14. Bilaga 9a Stockholms Stadshus ABs remissvar Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen.pdf (241 kb) 14. Bilaga 9b Bilaga 1 Bostadsförmedlingens remissvar Säkrare samordningsnummer.pdf (207 kb) 14. Bilaga 9c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar Säkrare samordningsnummer.pdf (88 kb) 14. Bilaga 9d Remiss - Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen.pdf (598 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§11 Uppföljning av internkontrollplan 2019 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

§13 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§14 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
14 Bilaga 10a Missiv for yttrande_Bolagens Investeringar.pdf (31 kb) 14 Bilaga 10b Projektrapport nr_2_2020 Bolagets investeringar, Nr 2 2020.pdf (982 kb) 14. Bilaga 1a Remissvar strategi för att minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.pdf (238 kb) 14. Bilaga 1b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar Strategi för att minska kriminalitet bland unga.pdf (99 kb) 14. Bilaga 1c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar strategi för att minska kriminalitet bland unga.pdf (87 kb) 14. Bilaga 1d Remiss Strategi för att minska risken för att barn unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.pdf (320 kb) 14. Bilaga 2a Remissvar Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler.pdf (260 kb) 14. Bilaga 2b Bilaga 1 SGA Fastigheters remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (26 kb) 14. Bilaga 2c Bilaga 2 Stockholms Hamnars remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (843 kb) 14. Bilaga 2d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (85 kb) 14. Bilaga 2e Bilaga 4 Stockholm Parkering Remissvar skyltning minoritetsspråk.pdf (97 kb) 14. Bilaga 2f Bilaga 5 SISABs remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (348 kb) 14. Bilaga 2g Bilaga 6 Micasa Fastigheters remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (155 kb) 14. Bilaga 2h Bilaga 7 Familjebostäders remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (91 kb) 14. Bilaga 2i Bilaga 8 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar skyltning nationella minoritetsspråk.pdf (79 kb) 14. Bilaga 2j Motion om skyltning på de nationella minoritetsspråken i stadens offentliga lokaler.pdf (83 kb) 14. Bilaga 3a Remissvar Stockholms Stadshus AB Genomförande av reviderade Eudirektiv på avfallsområdet.pdf (229 kb) 14. Bilaga 3b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.pdf (451 kb) 14. Bilaga 3c PM Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet - rapportering och MSA.pdf (656 kb) 14. Bilaga 4a Remissvar motion om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (231 kb) 14. Bilaga 4b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar fler markanvisningar allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (211 kb) 14. Bilaga 4c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (105 kb) 14. Bilaga 4d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (99 kb) 14. Bilaga 4e Bilaga 4 Svenska Bostäders remissvar fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen.pdf (145 kb) 14. Bilaga 4f Motion om markanvisningar till allmännyttan.pdf (104 kb) 14. Bilaga 5a Remissvar Motion om öronmärkning av markanvisningar för överkomliga hyror.pdf (230 kb) 14. Bilaga 5b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar motion om öronmärkning av markanvisningar.pdf (91 kb) 14. Bilaga 5c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om öronmärkning av markanvisningar.pdf (111 kb) 14. Bilaga 5d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar motion om öronmärkning av markanvisningar.pdf (97 kb) 14. Bilaga 5e Motion om öronmärkning av markanvisningar till aktörer som bygger bostäder med överkomliga hyror.pdf (119 kb) 14. Bilaga 6a Remissvar Motion om masshantering.pdf (259 kb) 14. Bilaga 6b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar Masshantering.pdf (90 kb) 14. Bilaga 6c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar motion om masshantering.pdf (93 kb) 14. Bilaga 6d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar motion om masshantering.pdf (147 kb) 14. Bilaga 6e Bilaga 4 Stockholms Hamnars remissvar masshantering.pdf (681 kb) 14. Bilaga 6f Motion Masshantering.pdf (595 kb) 14. Bilaga 7a Remissvar angeånde skrivelse om att göra Fristad till ett kollektivboende för äldre.pdf (249 kb) 14. Bilaga 7b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar angående skrivelse om att göra Fristad till kollektivhus för äldre.pdf (177 kb) 14. Bilaga 7c Remiss Skrivelse Fristad.pdf (94 kb) 14. Bilaga 8a Stockholms Stadshus ABs remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (260 kb) 14. Bilaga 8b Bilaga 1 SISABs remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (216 kb) 14. Bilaga 8c Bilaga 2 Stokabs remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (143 kb) 14. Bilaga 8d Bilaga 3 Micasa Fastigheters remissvar Kemikalieplan 2020 2023.pdf (179 kb) 14. Bilaga 8e Bilaga 4 Stockholms Hamnars remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (205 kb) 14. Bilaga 8f Bilaga 5 Stockholmshems remissvar - kemikalieplan 2020-2023.pdf (180 kb) 14. Bilaga 8g Bilaga 6 Stockholm Parkerings remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (83 kb) 14. Bilaga 8h Bilaga 7 Svenska Bostäders remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (162 kb) 14. Bilaga 8i Bilaga 8 S.t Erik Markutvecklings remissvar Kemikalieplan 2020-2023.pdf (94 kb) 14. Bilaga 8j Bilaga 9 Kulturhuset Stadsteaterns remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (83 kb) 14. Bilaga 8k Bilaga 10 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (367 kb) 14. Bilaga 8l Bilaga 11 Familjebostäders remissvar kemikalieplan 2020-2023.pdf (148 kb) 14. Bilaga 8m Stockholms stad kemikalieplan 2020-2023.pdf (20 965 kb) 14. Bilaga 9a Stockholms Stadshus ABs remissvar Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen.pdf (241 kb) 14. Bilaga 9b Bilaga 1 Bostadsförmedlingens remissvar Säkrare samordningsnummer.pdf (207 kb) 14. Bilaga 9c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar Säkrare samordningsnummer.pdf (88 kb) 14. Bilaga 9d Remiss - Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen.pdf (598 kb)