Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2020-05-04

Sammanträde 2020-05-04

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Utseende av styrelsens sekreterare

6 Reviderat genomförandebeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Rosenlundsparken, Södermalm (Bilaga 2 SEKRETESS)

7 Namnbyte samt ändring av bolagsordning gällande Stockholms Stadsteater AB under namnändring till Kulturhuset Stadsteatern AB

8 Internkontrollplan 2020 Stockholms Stadshus AB (Bilaga 1 SEKRETESS)

9 Svar på skrivelse om Begäran om en redogörelse för värderingarna av fastigheter aktuella för ombildning i god tid innan ombildningsärendena kommer upp i respektive styrelse

10 Svar på skrivelse om urval av lägenheter som visas upp för värderingsföretaget

11 Svar på skrivelse om uppskov och möjlighet att dela upp hyresinbetalningar för bostadshyresgäster med anledning av Corona

12 Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Livförsäkring AB

13 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

14 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2020/30
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Övriga frågor

Muntlig föredragning av vice vd Stockholms Stadshus AB Krister Schultz kring effekterna av Corona på bolagskoncernen.

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Utseende av styrelsens sekreterare

§8 Internkontrollplan 2020 Stockholms Stadshus AB

§9 Svar på skrivelse om Begäran om en redogörelse för värderingarna av fastigheter aktuella för ombildning i god tid innan ombildningsärendena kommer upp i respektive styrelse

§10 Svar på skrivelse om urval av lägenheter som visas upp för värderingsföretaget

§11 Svar på skrivelse om uppskov och möjlighet att dela upp hyresinbetalningar för bostadshyresgäster med anledning av Corona

§12 Utfärdande av kapitaltäckningsgaranti för S:t Erik Livförsäkring AB

§14 Övriga anmälningsärenden