Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2014-05-05

Sammanträde 2014-05-05

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

1b. Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval (Muntligt)

1c. Anmälan av arbetstagarrepresentanter (Muntligt)

2 Anmälan av protokoll (Utskickat, protokoll årsstämma utskickat)

3 Utseende av styrelsens sekreterare (Utskickat)

6 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

8 Alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden (Utskickat, bilaga 1b återfinns i sin helhet elektroniskt)

9 Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut. (Utskickat, bilagor utskickade, SEKRETESS bilaga 2)

10 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut. (Utskickat, SEKRETESS bilaga 2)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (196 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges fyllnadsval

§3 Anmälan av arbetstagarrepresentant

§5 Utseende av styrelsens sekreterare

§8 Översyn av arbetsordning för koncernstyrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Stadshus AB

§11 Internationell gästspelsscen i Gasklocka 2 i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Inriktningsbeslut.

§12 AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i kv. Hornslandet (tidigare kv. N15) i DP Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden. Genomförandebeslut.