Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2016-09-12

Sammanträde 2016-09-12

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

Vid behov

1 Utseende av protokolljusterare

5 Genomförandebeslut gällande avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till Fortum Värme AB (Utskickat)

6 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge i Tensta (SEKRETESS bilaga 1 och 3) (Utskickat)

7 Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen (SEKRETESS bilaga 1, 3 och 4) (Utskickat)

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
8 KomplÄgar bilaga 1a Gångplan Stockholm.pdf (29 kb) 8 KomplÄgar bilaga 1b Gångplan Stockholm.pdf (124 kb) 8 KomplÄgar bilaga 1c Gångplan Stockholm.pdf (25 716 kb) 8 KomplÄgar bilaga 2a hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd.pdf (29 kb) 8 KomplÄgar bilaga 2b hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd.pdf (117 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3a Prut KF kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Strategi för genomförande av åtgärder.pdf (30 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3b Utl kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Strategi för genomförande av åtgärder.pdf (416 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3c kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Skillnadernas Stockholm.pdf (8 879 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3d kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Allas rätt till kunskap.pdf (796 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3e kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Från delad till enad stad.pdf (530 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3f kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Stad i samverkan.pdf (777 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3g kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-En skola där alla ska lyckas.pdf (946 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3h kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Beredning av delrapporterna.pdf (675 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4a parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m..pdf (30 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4b parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m..pdf (285 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4c parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Taxor.pdf (205 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4d parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Parkeringsstrategi.pdf (370 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4e parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Investeringskalkyl.pdf (73 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4f parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Plan för gatuparkering.pdf (15 548 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4g parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Remiss.pdf (383 kb)

9 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
9 Bilaga 10a remissvar PM Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen.pdf (2 959 kb) 9 Bilaga 10b remiss.pdf (619 kb) 9 Bilaga 11a remissvar förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning.pdf (536 kb) 9 Bilaga 11b remiss.pdf (2 990 kb) 9 Bilaga 12a Tillämpningsanvisning - Stockholms stads program för upphandling och inköp.pdf (338 kb) 9 Bilaga 12b Tillämpningsanvisning Bilaga 1 - Socialt ansvar.pdf (344 kb) 9 Bilaga 12c Tillämpningsanvisning Bilaga 2 - Miljöhänsyn.pdf (366 kb) 9 Bilaga 12d Tillämpningsanvisning Bilaga 3 - Innovationsupphandling.pdf (326 kb) 9 Bilaga 12e Tillämpningsanvisning Bilaga 4 - E-handel.pdf (301 kb) 9 Bilaga 13a remissvar Rek lägsta grundlässningsnivå längs vattendrag och sjöar.pdf (525 kb) 9 Bilaga 13b remiss.pdf (1 969 kb) 9 Bilaga 14a remissvar motion om att öka återvinningen.pdf (238 kb) 9 Bilaga 14b motion.pdf (77 kb) 9 Bilaga 15a remissvar nyanlända och asylsökande i Stockholm.pdf (345 kb) 9 Bilaga 15b remiss.pdf (27 kb) 9 Bilaga 15c remissbilaga.pdf (51 kb) 9 Bilaga 1a remissvar nytt bostadsområde Masthhamnen.pdf (357 kb) 9 Bilaga 1b motion.pdf (73 kb) 9 Bilaga 2a remissvar parkeringslösning Nobel Center.pdf (150 kb) 9 Bilaga 2b motion.pdf (58 kb) 9 Bilaga 3a remissvar förslag till ändring i förordningen fordon samt parkeringsavgift.pdf (157 kb) 9 Bilaga 3b remiss.pdf (308 kb) 9 Bilaga 4a remissvar Stockholms Stads EU-policy.pdf (690 kb) 9 Bilaga 4b remiss.pdf (52 kb) 9 Bilaga 4c remissbilaga.pdf (63 kb) 9 Bilaga 5a remissvar personalpolicy Stockholms stad.pdf (997 kb) 9 Bilaga 5b remiss.pdf (38 kb) 9 Bilaga 5c remissbilaga.pdf (50 kb) 9 Bilaga 6a remissvar åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten.pdf (433 kb) 9 Bilaga 6b motion.pdf (81 kb) 9 Bilaga 7a remissvar vattenpark vid Slussen.pdf (305 kb) 9 Bilaga 7b motion.pdf (61 kb) 9 Bilaga 8a remissvar tillfälliga asylboenden.pdf (930 kb) 9 Bilaga 8b motion.pdf (56 kb) 9 Bilaga 9a remissvar Betänkandet Plats för fler som bygger mer.pdf (774 kb) 9 Bilaga 9b remiss.pdf (1 308 kb)

10 Övriga frågor

Information för dig i koncernstyrelsen Styrelsehandlingar Teknisk utrustning För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för Stockholms Stadshus AB behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta koncernledningen (sara.wallin@stadshusab.se) så ordnar vi med det. Tillgång till styrelsehandlingar, internt Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att hämta via app för iPad ("Insyn Sverige") eller via insyn.stockholm.se senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna. Tillgång till styrelsehandlingar, externt Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insyn.stockholm.se. Prenumerera Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats. Handlingar i pappersform Du kan få handlingarna per post, men måste då anmäla det till koncernledningen (sara.wallin@stadshusab.se) Undantag

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

§6 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder i kv. Ledinge 1, Tensta

§7 Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

§8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
8 KomplÄgar bilaga 1a Gångplan Stockholm.pdf (29 kb) 8 KomplÄgar bilaga 1b Gångplan Stockholm.pdf (124 kb) 8 KomplÄgar bilaga 1c Gångplan Stockholm.pdf (25 716 kb) 8 KomplÄgar bilaga 2a hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd.pdf (29 kb) 8 KomplÄgar bilaga 2b hanteringsordning för stadens synnerligen värdefulla byggnader inom fastighetsnämndens bestånd.pdf (117 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3a Prut KF kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Strategi för genomförande av åtgärder.pdf (30 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3b Utl kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Strategi för genomförande av åtgärder.pdf (416 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3c kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Skillnadernas Stockholm.pdf (8 879 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3d kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Allas rätt till kunskap.pdf (796 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3e kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Från delad till enad stad.pdf (530 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3f kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Stad i samverkan.pdf (777 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3g kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-En skola där alla ska lyckas.pdf (946 kb) 8 KomplÄgar bilaga 3h kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm-Beredning av delrapporterna.pdf (675 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4a parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m..pdf (30 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4b parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m..pdf (285 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4c parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Taxor.pdf (205 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4d parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Parkeringsstrategi.pdf (370 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4e parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Investeringskalkyl.pdf (73 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4f parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Plan för gatuparkering.pdf (15 548 kb) 8 KomplÄgar bilaga 4g parkeringsstrategi och plan för gatuparkering m.m. - Remiss.pdf (383 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20160912.pdf (180 kb)

§9 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
9 Bilaga 10a remissvar PM Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen.pdf (2 959 kb) 9 Bilaga 10b remiss.pdf (619 kb) 9 Bilaga 11a remissvar förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning.pdf (536 kb) 9 Bilaga 11b remiss.pdf (2 990 kb) 9 Bilaga 12a Tillämpningsanvisning - Stockholms stads program för upphandling och inköp.pdf (338 kb) 9 Bilaga 12b Tillämpningsanvisning Bilaga 1 - Socialt ansvar.pdf (344 kb) 9 Bilaga 12c Tillämpningsanvisning Bilaga 2 - Miljöhänsyn.pdf (366 kb) 9 Bilaga 12d Tillämpningsanvisning Bilaga 3 - Innovationsupphandling.pdf (326 kb) 9 Bilaga 12e Tillämpningsanvisning Bilaga 4 - E-handel.pdf (301 kb) 9 Bilaga 13a remissvar Rek lägsta grundlässningsnivå längs vattendrag och sjöar.pdf (525 kb) 9 Bilaga 13b remiss.pdf (1 969 kb) 9 Bilaga 14a remissvar motion om att öka återvinningen.pdf (238 kb) 9 Bilaga 14b motion.pdf (77 kb) 9 Bilaga 15a remissvar nyanlända och asylsökande i Stockholm.pdf (345 kb) 9 Bilaga 15b remiss.pdf (27 kb) 9 Bilaga 15c remissbilaga.pdf (51 kb) 9 Bilaga 1a remissvar nytt bostadsområde Masthhamnen.pdf (357 kb) 9 Bilaga 1b motion.pdf (73 kb) 9 Bilaga 2a remissvar parkeringslösning Nobel Center.pdf (150 kb) 9 Bilaga 2b motion.pdf (58 kb) 9 Bilaga 3a remissvar förslag till ändring i förordningen fordon samt parkeringsavgift.pdf (157 kb) 9 Bilaga 3b remiss.pdf (308 kb) 9 Bilaga 4a remissvar Stockholms Stads EU-policy.pdf (690 kb) 9 Bilaga 4b remiss.pdf (52 kb) 9 Bilaga 4c remissbilaga.pdf (63 kb) 9 Bilaga 5a remissvar personalpolicy Stockholms stad.pdf (997 kb) 9 Bilaga 5b remiss.pdf (38 kb) 9 Bilaga 5c remissbilaga.pdf (50 kb) 9 Bilaga 6a remissvar åtgärdsplan för att minska bostadsinbrotten.pdf (433 kb) 9 Bilaga 6b motion.pdf (81 kb) 9 Bilaga 7a remissvar vattenpark vid Slussen.pdf (305 kb) 9 Bilaga 7b motion.pdf (61 kb) 9 Bilaga 8a remissvar tillfälliga asylboenden.pdf (930 kb) 9 Bilaga 8b motion.pdf (56 kb) 9 Bilaga 9a remissvar Betänkandet Plats för fler som bygger mer.pdf (774 kb) 9 Bilaga 9b remiss.pdf (1 308 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20160912.pdf (182 kb)