Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2016-10-17

Sammanträde 2016-10-17

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2016 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)

Muntlig föredragning av koncernrevisor Mikael Sjölander (EY)

6 Sammanträdestider 2017 (Utskickat)

9 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
9 Bilaga 10a remissvar Delrapport från Äldreboendeutredningen.pdf (307 kb) 9 Bilaga 10b remiss.pdf (88 kb) 9 Bilaga 10c remissbilaga.pdf (254 kb) 9 Bilaga 11a remissvar Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden.pdf (197 kb) 9 Bilaga 11b remiss.pdf (95 kb) 9 Bilaga 12a remissvar Strategisk inriktning företagsområden.pdf (1 157 kb) 9 Bilaga 12b remiss.pdf (1 972 kb) 9 Bilaga 12c remissbilaga.pdf (243 kb) 9 Bilaga 13a remissvar klimat- och luftvårdsstrategi.pdf (497 kb) 9 Bilaga 13b remiss.pdf (2 199 kb) 9 Bilaga 14a tomträttsavgälder för flerbostadshus.pdf (3 371 kb) 9 Bilaga 14b remiss.pdf (428 kb) 9 Bilaga 15a remissvar mobila miljöstationer.pdf (1 172 kb) 9 Bilaga 15b remiss.pdf (85 kb) 9 Bilaga 16a remissvar arbetsklausuler och sociala hänsyn....pdf (2 511 kb) 9 Bilaga 16b remiss.pdf (648 kb) 9 Bilaga 17a remissvar Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040.pdf (9 762 kb) 9 Bilaga 17b remiss.pdf (548 kb) 9 Bilaga 17c remissbilaga.pdf (587 kb) 9 Bilaga 1a remissvar PM Miljöbedömningar.pdf (262 kb) 9 Bilaga 1b remiss.pdf (682 kb) 9 Bilaga 2a remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf (652 kb) 9 Bilaga 2b remiss.pdf (2 693 kb) 9 Bilaga 3a remissvar food bikes.pdf (194 kb) 9 Bilaga 3b motion.pdf (75 kb) 9 Bilaga 4a remissvar biblioteksplan 2016-2020.pdf (519 kb) 9 Bilaga 4b remiss.pdf (1 320 kb) 9 Bilaga 5a remissvar ökat företagande hos nyanlända.pdf (1 100 kb) 9 Bilaga 5b remiss.pdf (108 kb) 9 Bilaga 6a remissvar program för evenemang.pdf (2 899 kb) 9 Bilaga 6b remiss.pdf (53 kb) 9 Bilaga 6c remiss.pdf (43 kb) 9 Bilaga 7a remissvar markanvisningstävlingar.pdf (1 773 kb) 9 Bilaga 7b remiss.pdf (87 kb) 9 Bilaga 8a remissvar Rapporten Mer flyg och bostäder.pdf (377 kb) 9 Bilaga 8b remiss.pdf (4 154 kb) 9 Bilaga 9a remissvar nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf (3 415 kb) 9 Bilaga 9b remiss.pdf (27 591 kb)

10 Genomförandebeslut avseende SISAB:s förhyrning och ombyggnad av Ämbetshuset, fastigheten Murmästaren 3, till gymnasieskola (SEKRETESS bilaga 1b, 1c, 3 och 4) (utskickat)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2016 i koncernen Stockholms Stadshus AB

§6 Sammanträdestider 2017

§9 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
9 Bilaga 10a remissvar Delrapport från Äldreboendeutredningen.pdf (307 kb) 9 Bilaga 10b remiss.pdf (88 kb) 9 Bilaga 10c remissbilaga.pdf (254 kb) 9 Bilaga 11a remissvar Starta eget-program för kvinnor i utanförskapsområden.pdf (197 kb) 9 Bilaga 11b remiss.pdf (95 kb) 9 Bilaga 12a remissvar Strategisk inriktning företagsområden.pdf (1 157 kb) 9 Bilaga 12b remiss.pdf (1 972 kb) 9 Bilaga 12c remissbilaga.pdf (243 kb) 9 Bilaga 13a remissvar klimat- och luftvårdsstrategi.pdf (497 kb) 9 Bilaga 13b remiss.pdf (2 199 kb) 9 Bilaga 14a tomträttsavgälder för flerbostadshus.pdf (3 371 kb) 9 Bilaga 14b remiss.pdf (428 kb) 9 Bilaga 15a remissvar mobila miljöstationer.pdf (1 172 kb) 9 Bilaga 15b remiss.pdf (85 kb) 9 Bilaga 16a remissvar arbetsklausuler och sociala hänsyn....pdf (2 511 kb) 9 Bilaga 16b remiss.pdf (648 kb) 9 Bilaga 17a remissvar Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040.pdf (9 762 kb) 9 Bilaga 17b remiss.pdf (548 kb) 9 Bilaga 17c remissbilaga.pdf (587 kb) 9 Bilaga 1a remissvar PM Miljöbedömningar.pdf (262 kb) 9 Bilaga 1b remiss.pdf (682 kb) 9 Bilaga 2a remissvar regionalt trafikförsörjningsprogram.pdf (652 kb) 9 Bilaga 2b remiss.pdf (2 693 kb) 9 Bilaga 3a remissvar food bikes.pdf (194 kb) 9 Bilaga 3b motion.pdf (75 kb) 9 Bilaga 4a remissvar biblioteksplan 2016-2020.pdf (519 kb) 9 Bilaga 4b remiss.pdf (1 320 kb) 9 Bilaga 5a remissvar ökat företagande hos nyanlända.pdf (1 100 kb) 9 Bilaga 5b remiss.pdf (108 kb) 9 Bilaga 6a remissvar program för evenemang.pdf (2 899 kb) 9 Bilaga 6b remiss.pdf (53 kb) 9 Bilaga 6c remiss.pdf (43 kb) 9 Bilaga 7a remissvar markanvisningstävlingar.pdf (1 773 kb) 9 Bilaga 7b remiss.pdf (87 kb) 9 Bilaga 8a remissvar Rapporten Mer flyg och bostäder.pdf (377 kb) 9 Bilaga 8b remiss.pdf (4 154 kb) 9 Bilaga 9a remissvar nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050.pdf (3 415 kb) 9 Bilaga 9b remiss.pdf (27 591 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20161017.pdf (232 kb)

§10 Genomförandebeslut avseende SISAB:s förhyrning och ombyggnad av Ämbetshuset, fastigheten Murmästaren 3, till gymnasieskola