Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2017-10-16

Sammanträde 2017-10-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Utseende av protokolljusterare

2 Anmälan av protokoll (Utskickat)

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2017 i koncernen Stockholms Stadshus AB

Muntlig föredragning av koncernrevisor Mikael Sjölander (EY)

6 Sammanträdestider 2018 (Utskickat)

7 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder vid Stadshagen (Utskickat SEKRETESS bilaga 3)

8 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Mariehäll 1:10, Bromma (Utskickat SEKRETESS bilaga 3)

11 Övriga anmälningsärenden (Utskickat)

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
11 Bilaga 10a remissvar Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.pdf (376 kb) 11 Bilaga 10b remiss.pdf (2 550 kb) 11 Bilaga 11a remissvar förslag till ändrade bestämmerlser för vattenmiljö och vattenkraft.pdf (492 kb) 11 Bilaga 11b remiss.pdf (546 kb) 11 Bilaga 12a remissvar delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017 64).pdf (1 057 kb) 11 Bilaga 12b remiss.pdf (422 kb) 11 Bilaga 13a remissvar Ändring av befintligt tillstånd för Värtaverket KVV8 i Stockholm.pdf (164 kb) 11 Bilaga 13b remiss.pdf (756 kb) 11 Bilaga 14a remissvar Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.pdf (905 kb) 11 Bilaga 14b remiss.pdf (282 kb) 11 Bilaga 14c remissbilaga.pdf (586 kb) 11 Bilaga 15a remissvar Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.pdf (1 074 kb) 11 Bilaga 15b remiss.pdf (345 kb) 11 Bilaga 15c remissbilaga.pdf (532 kb) 11 Bilaga 16a remissvar Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.pdf (693 kb) 11 Bilaga 16b remiss.pdf (333 kb) 11 Bilaga 16c remissbilaga.pdf (524 kb) 11 Bilaga 17a remissvar Klimatfärdplan 2050.pdf (1 078 kb) 11 Bilaga 17b remiss.pdf (398 kb) 11 Bilaga 18a remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf (359 kb) 11 Bilaga 18b remiss.pdf (404 kb) 11 Bilaga 1a remissvar Amerikansk inresekontroll vid avresa från Sverige.pdf (305 kb) 11 Bilaga 1b remiss.pdf (1 626 kb) 11 Bilaga 2a remissvar Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.pdf (228 kb) 11 Bilaga 2b remiss.pdf (1 928 kb) 11 Bilaga 3a remissvar En ny kamerabevakningslag.pdf (1 047 kb) 11 Bilaga 3b remiss.pdf (212 kb) 11 Bilaga 4a remissvar Stärkt ställning för hyresgäster.pdf (1 727 kb) 11 Bilaga 4b remiss.pdf (1 246 kb) 11 Bilaga 5a remissvar Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem.pdf (1 458 kb) 11 Bilaga 5b remiss.pdf (543 kb) 11 Bilaga 6a remissvar Trafik- och gatumiljöplan för City.pdf (776 kb) 11 Bilaga 6b remiss.pdf (67 kb) 11 Bilaga 7a remissvar Program för City.pdf (983 kb) 11 Bilaga 7b remiss.pdf (31 346 kb) 11 Bilaga 8a Mer innovation i byggandet av äldreboenden.pdf (278 kb) 11 Bilaga 8b motion.pdf (77 kb) 11 Bilaga 9a remissvar Utställning om ny översiktsplan för Stockholm.pdf (2 065 kb) 11 Bilaga 9b remiss.pdf (265 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2017 i koncernen Stockholms Stadshus AB

§6 Sammanträdestider 2018

§8 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Mariehäll 1:10, Bromma

§11 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
11 Bilaga 10a remissvar Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.pdf (376 kb) 11 Bilaga 10b remiss.pdf (2 550 kb) 11 Bilaga 11a remissvar förslag till ändrade bestämmerlser för vattenmiljö och vattenkraft.pdf (492 kb) 11 Bilaga 11b remiss.pdf (546 kb) 11 Bilaga 12a remissvar delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017 64).pdf (1 057 kb) 11 Bilaga 12b remiss.pdf (422 kb) 11 Bilaga 13a remissvar Ändring av befintligt tillstånd för Värtaverket KVV8 i Stockholm.pdf (164 kb) 11 Bilaga 13b remiss.pdf (756 kb) 11 Bilaga 14a remissvar Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning könsidentitet eller könsuttryck 2018-2022.pdf (905 kb) 11 Bilaga 14b remiss.pdf (282 kb) 11 Bilaga 14c remissbilaga.pdf (586 kb) 11 Bilaga 15a remissvar Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022.pdf (1 074 kb) 11 Bilaga 15b remiss.pdf (345 kb) 11 Bilaga 15c remissbilaga.pdf (532 kb) 11 Bilaga 16a remissvar Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022.pdf (693 kb) 11 Bilaga 16b remiss.pdf (333 kb) 11 Bilaga 16c remissbilaga.pdf (524 kb) 11 Bilaga 17a remissvar Klimatfärdplan 2050.pdf (1 078 kb) 11 Bilaga 17b remiss.pdf (398 kb) 11 Bilaga 18a remissvar Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen.pdf (359 kb) 11 Bilaga 18b remiss.pdf (404 kb) 11 Bilaga 1a remissvar Amerikansk inresekontroll vid avresa från Sverige.pdf (305 kb) 11 Bilaga 1b remiss.pdf (1 626 kb) 11 Bilaga 2a remissvar Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.pdf (228 kb) 11 Bilaga 2b remiss.pdf (1 928 kb) 11 Bilaga 3a remissvar En ny kamerabevakningslag.pdf (1 047 kb) 11 Bilaga 3b remiss.pdf (212 kb) 11 Bilaga 4a remissvar Stärkt ställning för hyresgäster.pdf (1 727 kb) 11 Bilaga 4b remiss.pdf (1 246 kb) 11 Bilaga 5a remissvar Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem.pdf (1 458 kb) 11 Bilaga 5b remiss.pdf (543 kb) 11 Bilaga 6a remissvar Trafik- och gatumiljöplan för City.pdf (776 kb) 11 Bilaga 6b remiss.pdf (67 kb) 11 Bilaga 7a remissvar Program för City.pdf (983 kb) 11 Bilaga 7b remiss.pdf (31 346 kb) 11 Bilaga 8a Mer innovation i byggandet av äldreboenden.pdf (278 kb) 11 Bilaga 8b motion.pdf (77 kb) 11 Bilaga 9a remissvar Utställning om ny översiktsplan för Stockholm.pdf (2 065 kb) 11 Bilaga 9b remiss.pdf (265 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20171016.pdf (180 kb)