Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2019-10-14

Sammanträde 2019-10-14

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset, 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2019 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Sent utskick) Muntlig föredragning av koncernrevisor Mikael Sjölander (EY)

5 Förslag på sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2020

7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

8 Övriga anmälningsärenden

Dnr 2019/152
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
8. Bilaga 01a Remissvar Motion om gemensam finansiering av motiverade merkostnader.pdf (204 kb) 8. Bilaga 01b Motion Gemensam finansiering av motiverade merkostnader.pdf (1 029 kb) 8. Bilaga 02a Remissvar Boverkets rapport 2019_61 uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.pdf (215 kb) 8. Bilaga 02b Remiss Inspektion-av-uppvarmningssystem-och-luftkonditioneringssystem.pdf (5 371 kb) 8. Bilaga 03a Remissvar Stockholms Stadshus AB, Samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta Centrum.pdf (228 kb) 8. Bilaga 03b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar motion Tensta Centrum.pdf (490 kb) 8. Bilaga 03c Bilaga 2 SISABs remissvar Tensta Centrum.pdf (284 kb) 8. Bilaga 03d Bilaga 3 Familjebostäders remissvarTensta Centrum.pdf (65 kb) 8. Bilaga 03e Bilaga 4 Svenska Bostäders remissvar Tensta centrum.pdf (48 kb) 8. Bilaga 03f Motion samlat grepp Tensta Centrum.pdf (108 kb) 8. Bilaga 04a Remissvar gällande framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden.pdf (232 kb) 8. Bilaga 04b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar framtagande av markanvisningspolicy.pdf (411 kb) 8. Bilaga 04c Motion markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden.pdf (125 kb) 8. Bilaga 05a Remissvar Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn.pdf (221 kb) 8. Bilaga 05b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.pdf (671 kb) 8. Bilaga 05c Remiss Vägledning om CWW BATC.pdf (9 836 kb) 8. Bilaga 06a Remissvar motion om halvering av tomträttsavgälder för seniorbostäder.pdf (202 kb) 8. Bilaga 06b Motion om rabatterade tomträttsavgälden för seniorbostäder.pdf (106 kb) 8. Bilaga 07a Remissvar övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.pdf (229 kb) 8. Bilaga 07b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (53 kb) 8. Bilaga 07c Bilaga 2 Micasa Fastigheters remissvar övergripande samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (101 kb) 8. Bilaga 07d Bilaga 3 Familjebostäders remissvar Samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (87 kb) 8. Bilaga 07e Bilaga 4 Stockholmshems remissvar - övergripande samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (450 kb) 8. Bilaga 08a Remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (241 kb) 8. Bilaga 08b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (2 001 kb) 8. Bilaga 08c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (58 kb) 8. Bilaga 08d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (402 kb) 8. Bilaga 08e Byggnadsordning_remissversion_1-av-2.pdf (29 523 kb) 8. Bilaga 08f Byggnadsordning_remissversion_2-av-2.pdf (43 056 kb) 8. Bilaga 09a Remissvar Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län.pdf (243 kb) 8. Bilaga 09b Bilaga 1 Stockholm Parkerings remissvar Reviderad Klimat och energistrategi.pdf (195 kb) 8. Bilaga 09c Bilaga 2 Stockholmshems remissvar Reviderad klimat och energistrategi.pdf (869 kb) 8. Bilaga 09d Bilaga 3 Stockholm Vatten och avfalls remissvar reviderad klimat och energistrategi.pdf (729 kb) 8. Bilaga 09e Bilaga 4 Familjebostäders remissvar reviderad Klimat och Energistrategi.pdf (102 kb) 8. Bilaga 09e Bilaga 6 Stockholms Hamnars remissvar reviderad Klimat- och energistrategi.pdf (1 081 kb) 8. Bilaga 09f Bilaga 5 Svenska Bostäders remissvar SSAB reviderad klimat och energistrategi.pdf (66 kb) 8. Bilaga 09g Remiss Klimat-och-energi-strategi 2020-2045_STHLM.pdf (10 599 kb) 8. Bilaga 10a Remissvar förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.pdf (241 kb) 8. Bilaga 10b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.pdf (304 kb) 8. Bilaga 10c Remiss Konsekvensutredning.pdf (25 071 kb) 8. Bilaga 10d Remiss Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport förslag till ny Bilaga 2.pdf (3 183 kb) 8. Bilaga 10e Remiss Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport förslag till ny Bilaga 3.pdf (3 231 kb) 8. Bilaga 10f Remiss Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport förslag till ny Bilaga 6.pdf (2 552 kb) 8. Bilaga 11a Remissvar PM Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen.pdf (234 kb) 8. Bilaga 11b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (41 kb) 8. Bilaga 11c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (30 kb) 8. Bilaga 11d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar Byggnaders energiprestanda.pdf (443 kb) 8. Bilaga 11e Bilaga 4 Micasa Fastigheters remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (38 kb) 8. Bilaga 11f Bilaga 5 SISABs remissvar byggnadernas energiprestanda.pdf (235 kb) 8. Bilaga 11g Bilaga 6 Stockholms hamns remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (537 kb) 8. Bilaga 11h Bilaga 7 Stockholm Exergis remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (182 kb) 8. Bilaga 11i Remiss Promemoria Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen.pdf (213 kb) 8. Bilaga 11j Remiss Bilaga 1 Regeringens skrivelse Byggnaders energiprestanda.pdf (3 821 kb) 8. Bilaga 12a Remissvar Boverkets rapport 2019_15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.pdf (234 kb) 8. Bilaga 12b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar - Boverkets rapport Nya krav på laddinfrastruktur.pdf (413 kb) 8. Bilaga 12c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar - Boverkets rapport nya krav på laddinfrastruktur.pdf (48 kb) 8. Bilaga 12d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar - Boverkets rapport nya krav på laddinfrastruktur.pdf (33 kb) 8. Bilaga 12e Bilaga 4 Stockholm Parkerings remissvar - Boverkets rapport nya krav laddinfrastruktur.pdf (142 kb) 8. Bilaga 12f Remiss Boverkets rapport nya krav laddinfrastruktur.pdf (4 938 kb) 8. Bilaga 13a Remissvar Motion om att minska stadens energianvändning.pdf (202 kb) 8. Bilaga 13b Motion minska stadens energianvändning.pdf (1 014 kb) 8.Bilaga 07f Remiss övergripande samverkansöverenskommelse polisregion Stockholm.pdf (1 732 kb)

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§5 Förslag på sammanträdestider för koncernstyrelsen år 2020

§7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§8 Övriga anmälningsärenden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
8. Bilaga 01a Remissvar Motion om gemensam finansiering av motiverade merkostnader.pdf (204 kb) 8. Bilaga 01b Motion Gemensam finansiering av motiverade merkostnader.pdf (1 029 kb) 8. Bilaga 02a Remissvar Boverkets rapport 2019_61 uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem.pdf (215 kb) 8. Bilaga 02b Remiss Inspektion-av-uppvarmningssystem-och-luftkonditioneringssystem.pdf (5 371 kb) 8. Bilaga 03a Remissvar Stockholms Stadshus AB, Samlat grepp för att vända utvecklingen av Tensta Centrum.pdf (228 kb) 8. Bilaga 03b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar motion Tensta Centrum.pdf (490 kb) 8. Bilaga 03c Bilaga 2 SISABs remissvar Tensta Centrum.pdf (284 kb) 8. Bilaga 03d Bilaga 3 Familjebostäders remissvarTensta Centrum.pdf (65 kb) 8. Bilaga 03e Bilaga 4 Svenska Bostäders remissvar Tensta centrum.pdf (48 kb) 8. Bilaga 03f Motion samlat grepp Tensta Centrum.pdf (108 kb) 8. Bilaga 04a Remissvar gällande framtagande av markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden.pdf (232 kb) 8. Bilaga 04b Bilaga 1 Micasa Fastigheters remissvar framtagande av markanvisningspolicy.pdf (411 kb) 8. Bilaga 04c Motion markanvisningspolicy för vård- och omsorgsboenden.pdf (125 kb) 8. Bilaga 05a Remissvar Vägledning om BAT-slutsatser för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn.pdf (221 kb) 8. Bilaga 05b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.pdf (671 kb) 8. Bilaga 05c Remiss Vägledning om CWW BATC.pdf (9 836 kb) 8. Bilaga 06a Remissvar motion om halvering av tomträttsavgälder för seniorbostäder.pdf (202 kb) 8. Bilaga 06b Motion om rabatterade tomträttsavgälden för seniorbostäder.pdf (106 kb) 8. Bilaga 07a Remissvar övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.pdf (229 kb) 8. Bilaga 07b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (53 kb) 8. Bilaga 07c Bilaga 2 Micasa Fastigheters remissvar övergripande samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (101 kb) 8. Bilaga 07d Bilaga 3 Familjebostäders remissvar Samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (87 kb) 8. Bilaga 07e Bilaga 4 Stockholmshems remissvar - övergripande samverkansöverenskommelse Polisregion Stockholm.pdf (450 kb) 8. Bilaga 08a Remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (241 kb) 8. Bilaga 08b Bilaga 1 Svenska Bostäders remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (2 001 kb) 8. Bilaga 08c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (58 kb) 8. Bilaga 08d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar Stockholms byggnadsordning.pdf (402 kb) 8. Bilaga 08e Byggnadsordning_remissversion_1-av-2.pdf (29 523 kb) 8. Bilaga 08f Byggnadsordning_remissversion_2-av-2.pdf (43 056 kb) 8. Bilaga 09a Remissvar Reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholms län.pdf (243 kb) 8. Bilaga 09b Bilaga 1 Stockholm Parkerings remissvar Reviderad Klimat och energistrategi.pdf (195 kb) 8. Bilaga 09c Bilaga 2 Stockholmshems remissvar Reviderad klimat och energistrategi.pdf (869 kb) 8. Bilaga 09d Bilaga 3 Stockholm Vatten och avfalls remissvar reviderad klimat och energistrategi.pdf (729 kb) 8. Bilaga 09e Bilaga 4 Familjebostäders remissvar reviderad Klimat och Energistrategi.pdf (102 kb) 8. Bilaga 09e Bilaga 6 Stockholms Hamnars remissvar reviderad Klimat- och energistrategi.pdf (1 081 kb) 8. Bilaga 09f Bilaga 5 Svenska Bostäders remissvar SSAB reviderad klimat och energistrategi.pdf (66 kb) 8. Bilaga 09g Remiss Klimat-och-energi-strategi 2020-2045_STHLM.pdf (10 599 kb) 8. Bilaga 10a Remissvar förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.pdf (241 kb) 8. Bilaga 10b Bilaga 1 Stockholm Vatten och Avfalls remissvar.pdf (304 kb) 8. Bilaga 10c Remiss Konsekvensutredning.pdf (25 071 kb) 8. Bilaga 10d Remiss Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport förslag till ny Bilaga 2.pdf (3 183 kb) 8. Bilaga 10e Remiss Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport förslag till ny Bilaga 3.pdf (3 231 kb) 8. Bilaga 10f Remiss Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport förslag till ny Bilaga 6.pdf (2 552 kb) 8. Bilaga 11a Remissvar PM Byggnaders energiprestanda - förslag på ändringar i plan- och byggförordningen.pdf (234 kb) 8. Bilaga 11b Bilaga 1 Familjebostäders remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (41 kb) 8. Bilaga 11c Bilaga 2 Svenska Bostäders remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (30 kb) 8. Bilaga 11d Bilaga 3 Stockholmshems remissvar Byggnaders energiprestanda.pdf (443 kb) 8. Bilaga 11e Bilaga 4 Micasa Fastigheters remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (38 kb) 8. Bilaga 11f Bilaga 5 SISABs remissvar byggnadernas energiprestanda.pdf (235 kb) 8. Bilaga 11g Bilaga 6 Stockholms hamns remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (537 kb) 8. Bilaga 11h Bilaga 7 Stockholm Exergis remissvar byggnaders energiprestanda.pdf (182 kb) 8. Bilaga 11i Remiss Promemoria Byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen.pdf (213 kb) 8. Bilaga 11j Remiss Bilaga 1 Regeringens skrivelse Byggnaders energiprestanda.pdf (3 821 kb) 8. Bilaga 12a Remissvar Boverkets rapport 2019_15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon.pdf (234 kb) 8. Bilaga 12b Bilaga 1 Stockholmshems remissvar - Boverkets rapport Nya krav på laddinfrastruktur.pdf (413 kb) 8. Bilaga 12c Bilaga 2 Familjebostäders remissvar - Boverkets rapport nya krav på laddinfrastruktur.pdf (48 kb) 8. Bilaga 12d Bilaga 3 Svenska Bostäders remissvar - Boverkets rapport nya krav på laddinfrastruktur.pdf (33 kb) 8. Bilaga 12e Bilaga 4 Stockholm Parkerings remissvar - Boverkets rapport nya krav laddinfrastruktur.pdf (142 kb) 8. Bilaga 12f Remiss Boverkets rapport nya krav laddinfrastruktur.pdf (4 938 kb) 8. Bilaga 13a Remissvar Motion om att minska stadens energianvändning.pdf (202 kb) 8. Bilaga 13b Motion minska stadens energianvändning.pdf (1 014 kb) 8.Bilaga 07f Remiss övergripande samverkansöverenskommelse polisregion Stockholm.pdf (1 732 kb)