Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2013-10-03

Sammanträde 2013-10-03

Datum
Klockan
1600
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128, styrelserummet

3 Föregående protokoll 5/2013 (utsänds senare)

6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

9 Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

12 Svar på fråga angående uppsägningstiden för bostäder på tre månader (muntligt)

13 Svar på skrivelse angående studentbostäder (utsänt)

14 Rapport angående ägarlägenheter (Ted Lindqvist, Evidens) (muntligt)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (82 kb)

§2 Utseende av justeringsmän

§6 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser.

§11 Svar på fråga angående uppsägningstiden för bostäder på tre månader

§12 Svar på skrivelse angående studentbostäder

§13 Rapport angående ägarlägenheter