Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-04-21

Sammanträde 2016-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Föregående protokoll 2/2016 (utsänt)

3 Förslag till budget för 2017 med Inriktning 2018-2019 (utsänt)

4 Nyproduktion Lugnet (utsänt)

5 Utse samordnare för Kultur i ögonhöjd (utsänt)

7 Anmälan om rapport avseende bostadsförmedlingen (utsänt)

8 Internkontrollplan för 2016 (utsänt)

9 Anmälan om bolagsstämmans genomförande, arvodesinfo (utsänt)

12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

13 Anmälan om tillträde av Vårdhemmet (utsänt)

§2 Föregående protokoll 2/2016

§3 Förslag till budget för 2017 med Inriktning 2018-2019

§4 Nyproduktion Lugnet

§5 Samordnare för Kultur i ögonhöjd

§7 Anmälan om rapport avseende bostadsförmedlingen

§8 Internkontrollplan 2016

§9 Anmälan om bolagsstämmans genomförande, arvodesinfo

§12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§13 Anmälan om tillträde av Vårdhemmet