Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2014-12-02

Sammanträde 2014-12-02

Datum
Klockan
Plats

3 Utseende av protokolljusterare

6 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region

7 Förslag till riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten

8 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2015

9 Nomineringar till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

10 Yttrande över Streetstars ansökan om stöd till evenemang

(Stockholm International Street Dance Festival 2015)
SBR 3.8.3-389/2014

11 Yttrande över Lugerinc ABs ansökan om stöd till evenemang

(Sonar-festivalen 13-14 februari 2015)
SBR 3.8.3-453/2014

13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

14 Rapport från Stockholm Visitors Board

15 Rapport från Stockholm Business Region Development

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§6 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region SBR 1.3.1-397/2014

§7 Förslag till riktlinje för miljövänliga resor i tjänsten SBR 1.3.1-380/2014

§8 Förslag på sammanträdestider för styrelsen år 2015 SBR 1.3.2-392/2014

§9 Nomineringar till Stockholm Business Regions Funktionshinderråd SBR 1.3.1-435/2014

§10 Yttrande över Streetstars ansökan om stöd till evenemang (Stockholm International Street Dance Festival 2015) SBR 3.8.3-389/2014

§11 Yttrande över Lugerinc. ABs ansökan om stöd till evenemang (Sonar-festivalen 13-14 februari 2015) SBR 3.8.3-453/2014

§13 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region SBR 1.3.1-10/2014

§14 Rapport från Stockholm Visitors Board

§15 Rapport från Stockholm Business Region Development