Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal. plan 3

3 Utseende av protokolljusterare

5 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB

6 Utseende av styrelsens sekreterare

7 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB

8 Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

10 Stadens digitala service till näringslivet - Utveckling av ny företagarwebb med integrerad tillståndsguide

11 Attitydundersökning 2015 samt förslag till förändrat arbetssätt

12 Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (If Stockholm Open 2016)

13 Yttrande över Lagardére Sports Arena Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (Swedish International Horse Show 2016)

14 Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i triathlon 2016)

15 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang (ÅF Offshore Race 2016)

16 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

17 Stockholm Business Regions serviceuppdrag - Avrapportering för 2015 och lägesbeskrivning för 2016

18 Anmälan om samarbetsprojekt för att attrahera datacenter till Stockholm för storskalig återvinning av energi

20 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

21 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

22 Muntlig rapport från Stockholm Visitors Board

23 Muntlig rapport från Stockholm Business Region Development

24 Muntlig rapport om Eurovision Song Contest 2016

25 VD rapporterar

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§5 Firmateckningsrätt samt attestinstruktion inom Stockholm Business Region AB

§6 Utseende av styrelsens sekreterare

§7 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid koncernen Stockholm Business Region AB

§8 Fastställande av delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region

§10 Stadens digitala service till näringslivet - Utveckling av ny företagarwebb med integrerad tillståndsguide

§11 Attitydundersökning 2015 samt förslag till förändrat arbetssätt

§12 Yttrande över Lagardère Sports Tennis & Tennis & Golf Sweden ABs ansökan om stöd till evenemang (If Stockholm Open 2016).

§13 Yttrande över Lagardère Sports Arena Sweden AB:s ansökan om stöd till evenemang (Swedish International Horse Show 2016)

§14 Yttrande över World Triathlon Stockholm ABs ansökan om stöd till evenemang (VM deltävling i triathlon 2016)

§15 Yttrande över Kungliga Svenska Segel Sällskapets ansökan om stöd till evenemang (ÅF Offshore Race 2016)

§16 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

§17 Stockholm Business Regions serviceuppdrag - Avrapportering för 2015 och lägesbeskrivning för 2016

§18 Anmälan om samarbetsprojekt för att attrahera datacenter till Stockholm för storskalig återvinning av energi

§20 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§21 Anmälan av protokoll från Stockholm Business Regions Funktionshinderråd

§22 Rapport från Stockholm Visitors Board

§23 Rapport från Stockholm Business Region Development

§24 Rapport om Eurovision Song Contest