Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2018-12-04

Sammanträde 2018-12-04

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal

3 Utseende av protokolljusterare

Beslutsärenden

4 Förslag till Verksamhetsplan 2019 för koncernen Stockholm Business Region

6 Förslag på sammanträdestider för Stockholm Business Regions styrelse år 2019

8 Yttrande över DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang

(DreamHack Masters Stockholm 2019)
SBR 4.3-323:10/2018

Anmälningsärenden

9 Stockholms Accelerationsstipendium 2018

11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

14 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§6 Förslag på sammanträdestider för Stockholm Business Regions styrelse år 2019

§8 Yttrande över DreamHack ABs ansökan om stöd till evenemang

§11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§14 Muntlig rapport från Invest Stockholm