Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2020-03-03

Sammanträde 2020-03-03

Datum
Klockan
16:00
Plats
Drätselnämndens sessionssal i Stadshuset

3 Utseende av protokolljusterare

4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionskontoret och Ernst & Young

5 Revisionskontorets årsrapport 2019 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2019

6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2019 för Stockholm Business Region AB

8 Redovisning av 2019 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

Anmälningsärenden

9 VDs resor i tjänsten 2019

11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshindersråd

13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

14 Muntlig rapport från Invest Stockholm

§1 Föregående protokoll

§2 Justering av röstlängd

§3 Utseende av protokolljusterare

§4 Muntlig föredragning av revisorerna från Stadsrevisionskontoret och Ernst & Young

§5 Revisionskontorets årsrapport 2019 samt Ernst & Youngs rapport över revisionen av årsbokslut 2019

§6 Årsredovisning med förvaltningsberättelse 2019 för Stockholm Business Region AB

§8 Redovisning av 2019 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

§11 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

§12 Protokoll från Stockholm Business Regions funktionshinderråd

§13 Muntlig rapport från Visit Stockholm

§14 Muntlig rapport från Invest Stockholm