Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-06-04

Sammanträde 2020-06-04

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020

5 Fastställande av arbetsordning m.m.

6 Översyn av policydokument

7 Ombildning till bostadsrätt Neonet 1 (Grimsta)

8 Genomförandebeslut upprustning Nystad 1 och Nystad 11

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Genomförandebeslut upprustning Oslo 5

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Genomförandebeslut upprustning Skänninge 4

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Genomförandebeslut Nyproduktion Familjen 2, Östberga

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Inriktningsbeslut Nyproduktion Saima 1 och Kotka 1, Akalla

SEKRETESS (såvitt avser bilaga)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Avsiktsförklaring mellan Svenska Bostäder och Kungliga Vetenskapsakademien

14 Upphandling av ramavtal avseende mark och anläggning

15 Finansiell rapport april 2020

16 Yttrande över revisionsrapport ”Bolagens investeringar”, anmälan

17 Yttrande över revisionsrapport ”Årsrapport 2019”

18 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

19 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

20 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020

§5 Fastställande av arbetsordning m.m.

§6 Översyn av policydokument

§7 Ombildning till bostadsrätt Neonet 1 (Grimsta)

§8 Genomförandebeslut upprustning Nystad 1 och Nystad 11

§9 Genomförandebeslut upprus tning Oslo 5

§10 Genomförandebeslut upprustning Skänninge 4

§11 Genomförandebeslut Nyproduktion Familjen 2, Östberga

§12 Inriktningsbeslut Nyproduktion Saima 1 och Kotka 1, Akalla

§13 Avsiktsförklaring mellan Svenska Bostäder och Kungliga Vetenskapsakademien

§14 Upphandling av ramavtal avseende mark och anläggning

§15 Finansiell rapport april 2020

§16 Yttrande över revisionsrapport ”Bolagens investeringar”, anmälan

§17 Yttrande över revisionsrapport ”Årsrapport 2019”

§18 Kompletterande ägardirektiv, anmälan

§19 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

§20 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse