Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-03-19

Sammanträde 2015-03-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2015

7 Kungörande och granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad (Trv 2014/1309). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

8 Huddinge kommuns kollektivtrafikplan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Huddinge kommuns cykelplan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Gatudata. Inriktningsbeslut för projektet, genomförandebeslut för delprojekt 1 samt ramavtal för projektledning

11 Tillgänglighetsarbeten 2014. Slutredovisning

12 Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 -30 april 2015 (samråd under förvaltningscykeln 2009-2015). Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Swedenborgsgatan sträckan mellan Mariatorget och Södra station som gågata för försök under juni och augusti 2015. Uppdrag i budgeten 2015

15 Hastighetssänkning på del av Lingvägen och Herrhagsvägen i Farsta

16 Trafiken på Paternostervägen. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

17 Förslag på cykelparkeringstal i nyproduktion

18 Ändring i förordning om felparkeringsavgift

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinder-frågor Dnr T2015-00002

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2015 Dnr T2015-00407

§7 Kungörande och granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad (Trv 2014/1309). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen. (Tp) Dnr T2015-00211

§8 Huddinge kommuns kollektivtrafikplan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp) Dnr T2015-00228

§9 Huddinge kommuns cykelplan. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp) Dnr T2015-00227

§10 Gatudata. Inriktningsbeslut för projektet, genomförandebeslut för delprojekt 1 samt ramavtal för projektledning (Stm) Dnr T2015-00255

§11 Tillgänglighetsarbeten 2014. Slutredovisning (Anl) Dnr T2013-005-06126

§12 Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 ­ 30 april 2015 (samråd under förvaltningscykeln 2009-2015). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm + Explk + Mf + Sbk + Slk) Dnr T2014-02997

§13 Swedenborgsgatan sträckan mellan Mariatorget och Södra station som gågata för försök under juni och augusti 2015. Uppdrag ur budgeten 2015 (Stm) Dnr T2015-00511

§15 Hastighetssänkning på del av Lingvägen och Herrhagsvägen i Farsta (Tp) Dnr T2015-00345

§16 Trafiken på Paternostervägen. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (Tp) Dnr T2014-00423

§17 Förslag på cykelparkeringstal i nyproduktion (Tp + Explk + Sbk) Dnr T2013-313-06198

§18 Ändring i förordning om felparkeringsavgift (T) Dnr T2015-00304