Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2019-10-24

Sammanträde 2019-10-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2019

7 Cykelbana på Värtavägen. Slutredovisning (Inf)

Dnr: Dnr T2013-313-06573

P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Klottersanering av privata fastigheter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

10 Möjligheternas Stockholm – Vision 2040. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Mobilitet som tjänst. Förhållningssätt

13 Trafikolyckor 2018. En årlig redovisning av trafik-olycksutvecklingen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, dnr T2019-00086

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2019, dnr T2019-00289

§7 Cykelbana på Värtavägen. Slutredovisning, dnr T2013-313-06573

§8 Klottersanering av privata fastigheter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige, dnr T2019-01103

§10 Möjligheternas Stockholm – Vision 2040. Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-02575

§11 Klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Motion från Emilia Bjuggren (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr T2019-02089

§12 Mobilitet som tjänst. Förhållningssätt, dnr T2019-01758

§13 Trafikolyckor 2018. En årlig redovisning av trafik-olycksutvecklingen. Lägesrapport, dnr T2019-02570