Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2021-03-11

Sammanträde 2021-03-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 2021

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Skyfallsåtgärder inom Östermalms avrinningsområde. Utredningsbeslut

8 Cykellösningar på Sandåkravägen. Genomförandebeslut

9 Trygghetsåtgärder, Bromstensplan. Genomförandebeslut

10 Trygga tunnlar. Genomförandebeslut (Inf)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

11 Verksamhetsberättelse 2020 för trafiknämnden

Dnr: T2021-00085


OJ

12 Handlingsplan för skadedjursbekämpning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

13 Utbyggnaden av laddplatser. Svar på motion från Maria Mustonen (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Införande av miljözon klass 2 på Hornsgatan. Slutrapport och utvärdering av effekter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

15 Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022-2027. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Inbjudan till samråd inom vattenförvaltning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Regional cykelplan för Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Årsavtal 2021 för målning av belysnings- och trafiksignalstolpar. Upphandling

TILLÄGGSÄRENDEN

20 Förlikningsavtal mellan Logistikhus Vanadisberget Kommanditbolag och Stockholms stad

21 Handlingsplan för minskat klotter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

22 Trafikanordningsplaner och schakt- och öppningstillstånd. Revidering av viten. Återtagande av beslutssats om hemställan

23 Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 2021

§7 Skyfallsåtgärder inom Östermalms avrinningsområde. Utredningsbeslut

§9 Trygghetsåtgärder, Bromstensplan. Genomförandebeslut

§10 Trygga tunnlar. Genomförandebeslut (Inf)

§11 Verksamhetsberättelse 2020 för trafiknämnden

§12 Handlingsplan för skadedjursbekämpning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§13 Utbyggnaden av laddplatser. Svar på motion från Maria Mustonen (V). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Införande av miljözon klass 2 på Hornsgatan. Slutrapport och utvärdering av effekter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§15 Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön 2022-2027. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Inbjudan till samråd inom vattenförvaltning. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Regional cykelplan för Stockholms län. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Årsavtal 2021 för målning av belysnings- och trafiksignalstolpar. Upphandling

§20 Förlikningsavtal mellan Logistikhus Vanadisberget Kommanditbolag och Stockholms stad

§21 Handlingsplan för minskat klotter. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§22 Trafikanordningsplaner och schakt- och öppningstillstånd. Revidering av viten. Återtagande av beslutssats om hemställan

§23 Förlängning av åtgärder inom parkeringsverksamheten och förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin