Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-06-09

Sammanträde 2022-06-09

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 maj 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 1 juni 2022

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport maj 2022

8 Evakuering av Rödabergsskolan

Dnr: 2.6.3-3835/2018

Reviderat inhyrningsärende
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Kartläggning och relevanta åtgärder för elever med hög frånvaro

10 Lokal rutin för rapportering enligt lex Sarah

12 Avtal om idéburet offentligt partnerskap med stiftelsen Tekniska museet

13 Anmälan till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2022

14 Fyllnadsnominering till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Samverkansöverenskommelse avseende uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS i egen regi som bedrivs i Stockholms stads skolor

17 Hot och våld i skolan. Skrivelse från Martin Westmont (SD)

18 Upphandling av ramavtal lokalvård till Stockholms stads kommunala skolor, område Söderort

Dnr: 2.4.2-1628/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Upphandling av handledningstjänster för pedagogisk personal i Stockholms stads kommunala skolor

Dnr: 2.4.2-3183/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Upphandling av symaskiner samt service och reparationer till textilslöjdsundervisning i Stockholms stads kommunala skolor

Dnr: 2.4.2-3215/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Upphandling av textilslöjdsmaterial till Stockholms stads kommunala skolor

Dnr: 2.4.2-3214/2022

Delegering av beslutanderätt angående upphandling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 maj 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 1 juni 2022

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20220609.pdf (175 kb)

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport maj 2022

§8 Evakuering av Rödabergsskolan

§13 Anmälan till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2022

§14 Fyllnadsnominering till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Hot och våld i skolan

§18 Upphandling av ramavtal lokalvård till Stockholms stads kommunala skolor, område Söderort

Delegering av beslutanderätt angående upphandling

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20220609.pdf (181 kb)

§19 Upphandling av handledningstjänster för pedagogisk personal i Stockholms stads kommunala skolor

Delegering av beslutanderätt angående upphandling

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20220609.pdf (181 kb)

§20 Upphandling av symaskiner samt service och reparationer till textilslöjdsundervisning i Stockholms stads kommunala skolor

Delegering av beslutanderätt angående upphandling

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20220609.pdf (181 kb)

§21 Upphandling av textilslöjdsmaterial till Stockholms stads kommunala skolor

Delegering av beslutanderätt angående upphandling

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20220609.pdf (181 kb)