Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-08-20

Sammanträde 2015-08-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 11 juni 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 26 juni 2015

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 juni och 25 juni 2015, 2 juli 2015 samt 11 augusti 2015

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

8 Rektorn och styrkedjan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 000986/2015
Dnr 1.6.1-6849/2015

10 Inriktningsförslag avseende ventilationsåtgärder, internevakuering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Johannes skola

13 Revidering av urvalsgrunder inför skolvalet 2016

15 Partnerskap med forskningsinstitutet Ifous

16 Yttrande över ansökning om godkännande som ny huvudman samt godkännande som huvudman för särskild variant vid den fristående gymnasieskolan Kulturama gymnasium Odenplan i Stockholms kommun från och med läsåret 2016/2017

Svar på remiss från Skolinspektionen dnr. 32-2015:3447 och 37-2015:1045
Dnr 1.6.1-6846/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Yttrande till Riksdagens ombudsmän (JO)

18 Sturebyskolan behöver byggas ut - inte rivas

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-3925/2015

19 Lärarsekreterare

Svar på skrivelse från John Kåberg (C)
Dnr 1.1.3-855/2015

20 Genomför karriärtjänstreformen fullt ut i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-6735/2015

21 Åtgärder för att förbättra förskollärarsituationen i Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000755/2015
Dnr 1.6.1-6117/2015 (Omedelbar justering)

22 Införandet av ett program mot hedersrelaterat våld

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 106-647/2015
Dnr 1.6.1-6245/2015 (Omedelbar justering)

23 År 2016 ska firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-460/2015
Dnr 1.6.1-6967/2015

24 Pysslingen förskolor och skolor AB ./. Stockholms stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 1.8.1-7103/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

25 Futuraskolan AB ./. Stockholms stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 1.8.1-7208/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

26 Futuraskolan AB ./. Stockholms stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 1.8.1-7209/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

27 Futuraskolan AB ./. Stockholms stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

Yttrande till förvaltningsrätten
Dnr 1.8.1-7210/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

28 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-7291/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

29 Ansökan om utdömande av vite

Dnr 4.2.2-7293/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

30 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.2.2-7292/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

31 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.2.2-7294/2015 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 11 juni 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 26 juni 2015

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 juni och 25 juni 2015, 2 juli 2015 samt 11 augusti 2015

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§10 Inriktningsförslag avseende ventilationsåtgärder, internevakuering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Johannes skola

§16 Yttrande över ansökning om godkännande som ny huvudman samt godkännande som huvudman för särskild variant vid den fristående gymnasieskolan Kulturama gymnasium Odenplan i Stockholms kommun från och med läsåret 2016/2017

§23 År 2016 ska firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

§24 Pysslingen förskolor och skolor AB ./. Stockholms stad genom dess utbildningsnämnd (nämnden)

§28 Ansökan om utdömande av vite

§29 Ansökan om utdömande av vite

§30 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

§31 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten