Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-08-25

Sammanträde 2022-08-25

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 16 augusti 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 17 augusti 2022

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport juli 2022

Beslutsärenden

6 Nybyggnation huvudbyggnad Slättgårdsskolan

Dnr: 2.6.3-8786/2020

Förslag till genomförandebeslut
(omedelbar justering)

7 Verksamhetsanpassningar vid Bredängsskolan

8 Vårbergsskolan - inhyrning del av hus A

Dnr: 2.6.3-2195/2022

Förslag till inhyrningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Inhyrning av paviljong vid Sturebyskolan

Dnr: 2.6.3-4161/2022

Förslag till inhyrningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Reviderade riktlinjer för direktupphandling

12 Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

Dnr: 1.6.1-3953/2022

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/658
(omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 16 augusti 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 17 augusti 2022

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20220825.pdf (161 kb)

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Månadsrapport juli 2022

§8 Vårbergsskolan – inhyrning del av hus A

§9 Inhyrning av paviljong vid Sturebyskolan

§11 Reviderade riktlinjer för direktupphandling

§12 Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)