Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-06-08

Sammanträde 2022-06-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från anhörigkonsulent

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulent Marika Skarpenhed kommer och informerar om den nya nationella anhörigstrategi som regeringen beslutat om i april 2022.

2 Nominering till KFR

Diarienummer 2022/KS 0178 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Terje Billbergh godkänts som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Terje Billbergh representant för neuroförbundet har nominerats till ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

3 Avsägelser från kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0177 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamöterna Eva Lundgren och Mona Mörtling har på egen begäran valt att avsäga sig sina uppdrag i kommunala funktionshindersrådet. Eva och Mona har varit ordinarie ledamöter. Eva ersätts av Terje Billbergh enligt inträdesordningen.

5 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf
Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet.pdf
Resultat servicebostad 2021.pdf
Resultat gruppbostad 2021.pdf
Resultat daglig verksamhet 2021 (2).pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf
Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd ASN.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 38.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 43.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf
1 april 2022. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
22 mars 2022. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.pdf
9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
12 maj 2022. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.pdf
13 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark med Srf.pdf
18 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf
19 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med Neuroförbundet.pdf
21 april 2022. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf
24 maj 2022. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf
5 maj 2022. Naturguidning med Medvind i slottsparken.pdf
Bilagor
5 1 april 2022. Naturguidning vid Barnsjön.pdf (360 kb) 5 12 maj 2022. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.pdf (352 kb) 5 13 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark med Srf.pdf (184 kb) 5 18 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf (278 kb) 5 19 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med Neuroförbundet.pdf (231 kb) 5 21 april 2022. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf (248 kb) 5 22 mars 2022. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.pdf (244 kb) 5 24 maj 2022. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf (371 kb) 5 5 maj 2022. Naturguidning med Medvind i slottsparken.pdf (169 kb) 5 9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf (338 kb) 5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 38.pdf (146 kb) 5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 39.pdf (132 kb) 5 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (126 kb) 5 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 137 kb) 5 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 089 kb) 5 Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16.pdf (477 kb) 5 Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf (888 kb) 5 Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf (575 kb) 5 Redovisning av statsbidrag.pdf (558 kb) 5 Resultat daglig verksamhet 2021 (2).pdf (1 018 kb) 5 Resultat gruppbostad 2021.pdf (984 kb) 5 Resultat servicebostad 2021.pdf (985 kb) 5 Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk.pdf (112 kb) 5 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021 (2).pdf (809 kb) 5 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf (809 kb) 5 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 38.pdf (32 kb) 5 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (142 kb) 5 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (132 kb) 5 Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd ASN.pdf (103 kb) 5 Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf (104 kb) 5 Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf (104 kb) 5 Tjänsteskrivelse Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet.pdf (371 kb) 5 Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf (117 kb) 5 Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun (2).pdf (151 kb) 5 Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf (152 kb) 5 Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf (283 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 24.pdf (120 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 26.pdf (118 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf (105 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 43.pdf (117 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf (120 kb) 5 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf (128 kb)

6 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Tyresö saknar hörsel- och synkonsulenter på heltid, varför?

§33 Information från anhörigkonsulent- ärendet utgår

§34 Nominering till KFR

Diarienummer 2022/KS 0178 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Terje Billbergh godkänts som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Beskrivning av ärendet
Terje Billbergh representant för neuroförbundet har nominerats till ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala funktionshinderrådet beslutar att: Terje Billbergh godkänts som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshinderrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala funktionshinderrådet bifaller det.

§35 Avsägelser från kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0177 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamöterna Eva Lundgren och Mona Mörtling har på egen begäran valt att avsäga sig sina uppdrag i kommunala funktionshindersrådet. Eva och Mona har varit ordinarie ledamöter. Eva ersätts av Terje Billbergh enligt inträdesordningen.

§37 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 24.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf
Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 26.pdf
Tjänsteskrivelse Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet.pdf
Resultat servicebostad 2021.pdf
Resultat gruppbostad 2021.pdf
Resultat daglig verksamhet 2021 (2).pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf
Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd ASN.pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 38.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 43.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 38.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 39.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf
Redovisning av statsbidrag.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf
1 april 2022. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
22 mars 2022. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.pdf
9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
12 maj 2022. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.pdf
13 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark med Srf.pdf
18 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf
19 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med Neuroförbundet.pdf
21 april 2022. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf
24 maj 2022. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf
5 maj 2022. Naturguidning med Medvind i slottsparken.pdf
1 juni 2022. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf

Bilagor
§ 37 1 april 2022. Naturguidning vid Barnsjön.pdf (360 kb) § 37 1 juni 2022. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf (260 kb) § 37 12 maj 2022. Rapport från lättvandrad naturguidning vid Alby och Kolardammarna.pdf (352 kb) § 37 13 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark med Srf.pdf (184 kb) § 37 18 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf (278 kb) § 37 19 maj 2022. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med Neuroförbundet.pdf (231 kb) § 37 21 april 2022. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf (248 kb) § 37 22 mars 2022. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.pdf (244 kb) § 37 24 maj 2022. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf (371 kb) § 37 5 maj 2022. Naturguidning med Medvind i slottsparken.pdf (169 kb) § 37 9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf (338 kb) § 37 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 38.pdf (146 kb) § 37 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 39.pdf (132 kb) § 37 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-05-24 § 42.pdf (126 kb) § 37 Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (1 137 kb) § 37 Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (1 089 kb) § 37 Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16.pdf (477 kb) § 37 Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf (888 kb) § 37 Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf (575 kb) § 37 Redovisning av statsbidrag.pdf (558 kb) § 37 Resultat daglig verksamhet 2021 (2).pdf (1 018 kb) § 37 Resultat gruppbostad 2021.pdf (984 kb) § 37 Resultat servicebostad 2021.pdf (985 kb) § 37 Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk.pdf (112 kb) § 37 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021 (2).pdf (809 kb) § 37 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2021.pdf (809 kb) § 37 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 38.pdf (32 kb) § 37 Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf (33 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (142 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2022 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf (132 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd ASN.pdf (103 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Lindalens boendestöd.pdf (104 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för stöd- och boendeenheten Hästskon.pdf (104 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Information om resultat från nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättningsområdet.pdf (371 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Redovisning av statsbidrag.pdf (117 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun (2).pdf (151 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun.pdf (152 kb) § 37 Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport gällande granskning av intern kontroll kopplat till risken för fusk med assistansersättning.pdf (283 kb) § 37 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 24.pdf (120 kb) § 37 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-03-21 § 26.pdf (118 kb) § 37 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-04-25 § 34.pdf (105 kb) § 37 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 43.pdf (117 kb) § 37 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 45.pdf (120 kb) § 37 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-05-23 § 47.pdf (128 kb)

§38 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Rådet har diskuterat frågan om att Tyresö kommun saknar hörsel- och synkonsulenter på heltid. Rådet bjuder in Eva Norgren verksamhetschef för myndigheten äldre och funktionsnedsättning till hösten för vidare diskussion.

§39 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen informerar muntligen om vad som är på gång på förvaltningen. En beställning är gjord så att alla gruppbostäder ska ha fiber indraget under 2022. Han undersöker också möjligheten till att bygga cykel förråd på de boenden där det saknas.

Äldre- och omsorgsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar med Passalen som är en idéell förening och arbetar med idrotts- och fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta.

Bygget av gruppboendet på Bansjövägen har blivit försenat och beräknas påbörjas 1/1 2023. Detta på grund av förseningar av materiel leverans.