Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2013-10-09

Sammanträde 2013-10-09

Datum
Klockan
Plats

1 Henrik Höglund från Vaxholms kommun informerar om strandskydd

2 Förbättringsåtgärder för Öringesjön

3 Vintern 22, beslut om planbesked

4 Raksta etapp 8, beslut om planuppdrag

5 Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, beslut om uppdrag

6 Viltvård, beslut om ytterligare nya jägare

7 Remissyttrande om Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

8 Cykelplaner, kostnader och prioriteringar

9 Redovisning av kollektivtrafikutredning

10 Redovisning av status för cykelförbindelser med grannkommunerna

12 Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014

13 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för september 2013

14 Information och meddelanden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (55 kb)

§129 Henrik Höglund från Vaxholms kommun informerar om strandskydd

§130 Förbättringsåtgärder för Öringesjön

§133 Gatukostnadsutredning för Raksta etapp 8, beslut om uppdrag

§134 Viltvård, beslut om ytterligare nya jägare

§137 Redovisning av kollektivtrafikutredning

§138 Redovisning av status för cykelförbindelser med grannkommunerna

§139 Rapport pågående projekt

§140 Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2014

§141 Rapport och information från samhällsbyggnadsförvaltningen för september 2013

§142 Information och meddelanden