Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kanholmsfjärden

Arbetsutskott äger rum 8 november klockan 08:00 i Kanholmsfjärden.

1 Avdelningen informerar

Informationspunkter:

- Torsby 1:342 - Dragudden
- Hemmestatorp 1:4: tidsbegränsat bygglov för småhus
- Ösby 1:65: tidsbegränsat bygglov för moduler för bostadsändamål
- Gustavsberg 1:144: tidsbegränsat bygglov för evakueringsboende
- Östra Ekedal: tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljong

2 Gustavsberg 1:466

3 Brunn 1:774

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

4 Skälsmara 9:18

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

5 Mörtnäs 1:218

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

7 Västerby 5:217

9 Fjällsvik 1:22

11 Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun - samt tillståndsplikt för att anlägga grundvattentäkt och anmälningsplikt för befintlig grundvattentäkt