Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-04-29

Sammanträde 2015-04-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

Vid sammanträdet ska årsredovisning för 2014 behandlas. Årsredovisningen finns tillgänglig Läs mer...
här och i receptionen, kommunhuset, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

3 Justeringens tid och plats: torsdagen 7 maj kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, SkogsboFrågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation (V) om EU-migranters situation i Värmdö

6 Svar på interpellation (V) om Värmdö kommuns företagsklimat

7 Svar på interpellation (V) om uppföljning av hemtjänstföretag

8 Svar på interpellation (S) om rekrytering av lärare

9 Svar på interpellation (MP) om vuxenutbildning

10 Svar på interpellation (V) om försäljning av kommunens fastigheter

11 Svar på interpellation (S) om aktiv fritid och lovverksamhet för alla barn

12 Svar på interpellation (S) om bra skoltoaletter

13 Svar på interpellation (S) om arbete med elever i behov av särskilt stöd

14 Svar på interpellation (MP) om förtroendevaldas tillgång till lokaler i Skogsbo

15 Svar på interpellation (S) om antalet specialpedagoger i grundskolan och gymnasieskolan

16 Svar på interpellation (V) om nya riktlinjer för parboende i särskilt boende

17 Svar på interpellation (MP) om de förtroendevaldas tillgänglighet till kommunhuset

18 Svar på interpellation (S) om beslut om lokalisering av verksamheter

19 Svar på interpellation (MP) om Charlottendal

21 Nya motioner

23 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna

40 Val av ersättare i utbildningsnämnden (MP)

42 Val till styrelsen för Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

43 Val av revisor i Stiftelsen Ängsviks skogs- och friluftsområde

44 Val av revisor i Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö

45 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (M)

46 Val av ersättare i socialnämnden (FP)

48 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden samt nyval (KD)

49 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

53 Svar på motion (S) om flexiblare parkeringsnorm för billigare bostäder och ett klimatsmart Värmdö

54 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen