Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-02-24

Sammanträde 2016-02-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 3 mars kl. 08.00 - 17.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ersättare i kommunfullmäktige (M C)

5 Delgivning - länsstyrelsens beslut om borgerliga vigselförrättare

9 Svar på interpellation (V) om beredskap för att ta emot asylsökande barn och ungdomar i kommunens skolor

10 Svar på interpellation (V) om behovet av fler platser för nya asylboenden

11 Svar på interpellation om kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn

12 Svar på interpellation (S) om prognosticerat underskott

13 Svar på interpellation (S) om beslut utan konsekvensanalyser

14 Svar på interpellation (S) om samarbete med Nationalmuseum

15 Svar på interpellation (S) om åtgärder mot ej verkställda LSS-beslut

17 Svar på interpellation (MP) om trafiksäkerhet för barn på väg till och från skolan

19 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)

20 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

21 Val av ersättare i tekniska nämnden (M)

22 Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsnämnden samt nyval (MP)

24 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (S)

25 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (M)

26 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (S)

27 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden samt nyval (S)

28 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden samt nyval (S)

30 Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 - Storstockholms brandförsvar

33 Revidering av reglemente för bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning av lagen om sprängämnesprekursorer

46 Svar på motion (MP) om riktat ekonomiskt stöd för att minska skadliga ämnen inom kommunens verksamheter

50 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

55 Svar på motion (S) om programmering i Värmdös skolor

56 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen

§19 Nya ersättare i kommunfullmäktige

§20 Delgivning ­ länsstyrelsens beslut om förordnande som vigselförrättare

§22 Framställan av interpellationer

§23 Anmälan av motioner

§24 Svar på interpellationer

§25 Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)

§26 Val av ersättare i tekniska nämnden (S)

§27 Val av ersättare i tekniska nämnden (M)

§28 Befrielse från uppdrag som ledamot i näringslivsnämnden samt nyval (MP)

§29 Anmälan om politiska sekreterare (S)

§30 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (S)

§31 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (M)

§32 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (S)

§33 Befrielse från uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden samt nyval (S)

§34 Befrielse från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden samt nyval (S)

§35 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (M)

§36 Befrielse från uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i näringslivsnämnden samt nyval (S)

§37 Befrielse från uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i Värmdö Hamnar AB samt nyval (S)

§38 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt nyval (S)

§39 Befrielse från uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden samt som ledamot och andre vice ordförande i Gustavsbergsbadet och nyval (S)

§40 Befrielse från uppdrag som ledamot i Mälardalsrådet samt nyval (S)

§41 Befrielse från uppdrag som ledamot i Gustavsbergsbadet AB samt nyval (S)

§42 Befrielse från uppdrag som ledamot i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt nyval (S)

§43 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden samt nyval (S)

§44 Befrielse från uppdrag som politisk samordnare samt nyval (S)

§45 Befrielse från uppdrag som oppositionsråd, andra vice ordförande i kommunstyrelsen, mm (S)

§46 Val av ersättare i direktionen för Storstockholms brandförsvarsförbund (S)

§47 Anmälan om politiska sekreterare (MP)

§48 Biotopskyddsområden i Gustavsberg

§49 Taxa för tillstånd tillsyn och efterkontroll ­ Storstockholms brandförsvar

§50 Justering av regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

§51 Fortsatt arbete med Sverigeförhandlingen

§52 Revidering av reglemente för bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning av lagen om sprängämnesprekursorer

§53 Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund

§54 Överenskommelse om mottagande av nyanlända

§55 Balanslista för motioner

§56 Ej verkställda beslut ­ socialnämnden kvartal 1-2 år 2015

§57 Ej verkställda beslut ­ socialnämnden kvartal 3 år 2015

§58 Ej verkställda beslut ­ vård- och omsorgsnämnden kvartal 1-2 år 2015

§59 Ej verkställda beslut ­ vård- och omsorgsnämnden kvartal 3 år 2015