Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-12-13

Sammanträde 2017-12-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 21 december kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

7 Svar på interpellation (V) Angående kollektivavtal om ökad andel heltidstjänster

8 Svar på interpellation (MP) Hur arbetar Värmdö kommun med trakasserier?

9 Svar på interpellation (MP) Vikten av tätortsnära grönområden kring Hemmesta?

10 Val av revisor i Värmdö kommun (S)

11 Val av lekmannarevisor i Värmdö Hamnar AB (S)

12 Val av ersättare i valnämnden (L)

13 Val av ledamot i Värmdö hamnar AB (S)

14 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (C) samt nyval

15 Avsägelse från uppdrag i valnämnden (S) samt nyval

23 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen