Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-01-17

Sammanträde 2018-01-17

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Föredragning om kommunalisering av hälso- och sjukvård

INFO Madeleine Sjöstrand, StorSTHLM

6 Föredragning om inriktning och innehåll avseende Porslinsfabriken

7 Föredragning om medarbetarenkät

8 Föredragning om överenskommelser om status för lokal överenskommelse och IOP

9 Socialnämnden: Uppföljning av nyckeltal

10 Vård- och omsorgsnämnden: Uppföljning av nyckeltal

12 Rapportering av socialnämndens ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal 3 2017

13 Rapportering av vård- och omsorgsnämndens ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal 3 2017

15 Status för aktuella byggprojekt

22 Initiativ (S) Redovisning av åtgärder för patientsäkerheten på Gustavsgården och ökade befogenheter för MAS