Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-10-09

Sammanträde 2013-10-09

Datum
Klockan
13.30
Plats
Kanholmsfjärden, Skogsbo

2 Fastställande av dagordning

4 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2013

9 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1-2 FNÄ samt kvartal 1-2 SON

12 Revidering av bygg-, miljö och hälsoskyddsnämndens reglemente

15 Policy och riktlinjer för risk- och säkerhetsarbete i Värmdö kommun

16 Ägardirektiv för VÄrmdö bostäder AB - rättelse av beslut

17 Yttrande om granskningsrapport "Demensvården - uppföljning av tidigare granskning"

18 Yttrande om gemensam vuxenutbildning

20 Avtal med Stockholms bostadsförmedlning AB om förmedling av lägenheter i Värmdö kommun

22 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

25 Svar på motion (S) om att tillsätta en granskningskommission för Värmdövallen

§156 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Värmdö 2012

§157 Förslag från Värmdö ungdomsparlament 2013

§158 Strategisk oljeskyddsplan för Värmdö kommun

§159 Uppdrag om revidering av mål

§160 Styrmodell för utbildningsfrågor

§161 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1-2 FNÄ samt kvartal 1-2 SON

§162 Balanslista motioner oktober 2013

§163 Revidering av bygg-, miljö och hälsoskyddsnämndens reglemente

§164 Yttrande om granskningsrapport "Demensvården ­ uppföljning av tidigare granskning"

§165 Policy och riktlinjer för risk och säkerhetsarbetet i Värmdö kommun

§166 Finansrapport per den 30 juni 2013

§167 Projektansökan Möja natur- och kulturskola

§168 Förvärv av Stavsnäs Vinterhamn AB

§169 Ägardirektiv för Värmdö bostäder AB ­ rättelse av beslut

§170 Yttrande om gemensam vuxenutbildningsregion

§171 Tomträttsavtal Mörtnäs 1:745

§172 Avtal om blockuthyrning av lägenheter på Sandfältet

§173 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

§176 Avtal med Stockholms bostadsförmedling AB om förmedling av lägenheter i Värmdö kommun

§177 Svar på motion (C) om infartsparkeringar

§178 Svar på motion (S) om att tillsätta en granskningskommission för Värmdövallen

§179 Fördelning av AFA-medlen

§180 Befolkningsprognos och bostadsförsörjning

§181 Utvärdering av budgetprocessen