Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2015-10-07

Sammanträde 2015-10-07

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och platsTorsdagen den 15 oktober, plan 3, Skogsbo 3


Valärenden

5 Val av ledamot i arbetsutskottet och ersättare i planutskottet (KD)

7 Policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering

8 Handlingsplan/åtgärdsplan för att komma till rätta med underskotten - uppdrag från KS

9 Överenskommelse om pensionsförmån för Lars Bryntesson

10 Ärendet utgår

11 Balanslista för motioner

12 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015 - 2019

14 Revidering av KS reglemente p.g.a. förändringar i PBL, utökade delegationer till kommunstyrelsen samt förändrade organisatoriska begrepp och revidering av delegationsordning

15 Svar på skrivelse från S om IT för seniorer

16 Förlängning av avtal/Avtal med Stockholm Business Alliance

17 Avtal om att ingå i Origo, resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län

18 Önskemål om kommunal representant i Ingarö Seniorboende

20 Yttrande över En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

21 Yttrande över revisionsrapport - Verkställighet av beslut

22 Yttrande över handlingsprogram för Storstockholms brandförsvarsförbund

25 Svar på motion (S) Fler som jobbar och trygga äldre

26 Svar på motion (S) Kommunala beslut ska ta hänsyn till tillgänglighet