Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2016-01-13

Sammanträde 2016-01-13

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Muntlig redovisning av personal-, rekryterings- och ärendesituationen inom individ- och familjeomsorgen.

samt redovisning av den psykosociala arbetsmiljön inom socialförvaltningen enligt arbetsmiljölagen.

KS

6 Ansökan om bidrag till bredband på Svartsö med kringliggande öar.

7 Utredningskommitté för överenskommelse mellan kommunen och den sociala ekonomin föreningar

10 Redovisning om Sverigeförhandlingen

11 Yttrande över revisionsgranskning av renhållningstaxan

12 Yttrande över revisionsgranskning om hantering av och ansökningar av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet

13 Yttrande om laglighetsprövningen av KFs beslut om försäljning av aktier i VBAB

16 Svar på motion (S) om ökad trafiksäkerhet vid skolan i Lemshaga

17 Svar på motion (S) Låt kompisar hyra lägenhet ihop

18 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos VärmdöBostäder AB

19 Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn för 2016

22 Yttrande till mark- och miljödomstolen angående överklagande av detaljplan för Älvsby 1:13 m.fl.

23 Överklagande av mark- och miljödomstolens dom till mark- och miljööverdomstolen angående detaljplan för Torsby 1:342 (Dragudden)

24 Finansieringsprinciper för helägda bolag inom KIVAB-koncernen