Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2015-12-03

Sammanträde 2015-12-03

Datum
Klockan
17:00
Plats

5 Presentation Processplan näringslivsstrategi

6 Yttrande över revisionsrapport om hantering och ansökning av statliga ersättningar inom flyktingmottagandet,

7 Näringslivsnämndens BUP 3 2015,

8 Detaljbudget 2016 för näringslivsnämnden, Dnr 2015NÄN/0082

9 Internkontrollplan för 2015 och 2016,

10 Näringslivsnämndens lokalplan för 2016,

12 Skolinspektionens beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen, Dnr 2015NÄN/0105

14 Tillväxtavdelningen informerar

15 Delegationer

16 Delgivningar

17 Övriga ärenden

Info Lars Öberg /Ina Ununger/ Ordförande