Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Sammanträde 2016-04-07

Sammanträde 2016-04-07

Datum
Klockan
17:00
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Alliansen: Kanholmsfjärden, kl 16.00-17.00
Oppos Läs mer...itionen: Torsbyfjärden, kl 16.00 -17.00

5 Informaton om "Miljonprogram för kunskap"

7 Verksamhetsberättelse 2015, Näringslivsnämnden, Dnr 15NÄN/27

9 Behov av bostäder för nyanlända 2016, Dnr 2016NÄN/0056, omedelbar justering

10 Näringslivsnämndens effektmål år 2016, Dnr 2016NÄN/0058, delas ut på förmöte

12 Svar på (S) Motion, Affärsplan Värmdö, Dnr 2015NÄN/0083, sändes separat

13 Tillväxtavdelningen informerar