Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-04-22

Sammanträde 2015-04-22

Datum
Klockan
10:00
Plats
Baggensfjärden

5 Förvaltningen informerar

8 Avtal med Trafikverket Region Stockholm och Värmdö kommun för genomförande av detaljplan för Brunn 1:1 m.fl., infartsparkering - Näsuddsvägen

10 Skälsmara 6:1 m.fl., ansökan om planbesked.

§37 Förvaltningen informerar

§38 Samråd avseende Stavsnäs 1:562 m fl hamn, boende och marina

§39 Antagande av detaljplan del av Brunn 1:1 m fl ­ infartsparkering Näsuddsvägen mm

§40 Avtal med Trafikverket Region Stockholm för genomförande av detaljplan del av Brunn 1:1 m fl ­ infartsparkering Näsuddsvägen mm

§41 Beslut om att återuppta arbetet med detaljplan för Strandvik Östra Ekedal 1:43 m fl samt beslut om utställning

§42 Ansökan om planbesked för Skälsmara 6:1 m fl

§43 Ansökan om planbesked för Skälsmara 2:116 m fl

§44 Ansökan om planbesked för Säby 1:16 m fl

§45 Uppdrag att utreda bygglovsärende