Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2015-05-13

Sammanträde 2015-05-13

Datum
Klockan
10:00
Plats
Baggensfjärden

5 Förvaltningen informerar

8 Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för del av Siggesta 1:6

9 Start-PM för upprättande av detaljplan för fastigheten Höl 1:232 m.fl., i Stavsnäs

10 Start-PM för ändring i del av detaljplan 193 för fastighet Stavsnäs 1:20

§48 Förvaltningen informerar

§49 Samråd för detaljplan för del av Stavsnäs 1:407 m.fl.

§50 Planbesked för ändring av detaljplan Ekvik 1:1 fastigheten Ekvik 1:29

§51 Ansökan om planbesked för ändring av detaljplan för del av Siggesta 1:6

§52 Start-PM för upprättande av detaljplan för fastigheten Höl 1:232 m.fl., i Stavsnäs

§53 Start-PM för ändring i del av detaljplan 193 för fastighet Stavsnäs 1:20