Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2018-03-22

Sammanträde 2018-03-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Prioritering av förändringsområden och s.k. 60/40-områden

6 Västra Ekedal 1:10 och Västra Ekedal 1:11, Verksamhetsområde Östra Kil, detaljplan

7 Samråd för detaljplan för Östra Älvsala PFO19-delområdet B1

8 Planbesked, Värmdövik 54:1 Värmdövik 19:1, bostäder

9 Hässelmara 1:255 Ansökan om planbesked

10 Planbesked, Hemmesta 11:324, 11:223, 11:470, 11:471 Frikyrka, vårdboende och bostäder

11 Planbesked, Aspvik 1:195, bostäder vid Räknäs båtvarv

12 Detaljplan för Herrviksnäs, S3

13 Start PM för biotopskyddsområde Norrviken, del av fastigheterna Malma 59:3 och Fågelbro 1:84

14 Delgivningar kommunstyrelsens planutskott 2018-03-22

15 Delegationsbeslut kommunstyrelsens planutskott 2018-03-22