Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-11-16

Sammanträde 2017-11-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

7 Restriktioner för kommunalt dricksvatten på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen

8 Remissvar avseende grundvattenutredning med utökad tillståndsplikt mm.

11 Budgetuppföljningsprognos 3, 2017 TEN

12 Sammanträdestider för tekniska nämnden 2018

13 Information till tekniska nämnden 2017-11-16

14 Delgivningar 2017-11-16

15 Delegationsbeslut november 2017, tekniska