Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

6 Budgetprognos 3 per september 2014 för finansieringsnämnden för utbildning

10 Reviderade riktlinjer fritidshem

§34 Föregående protokoll

§37 Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg i Värmdö kommun

§38 Riktlinjer fritidshemsplats i Värmdö kommun

§41 Rapport om åtgärder avseende vuxenutbildningsanordnare

§42 Kontoret informerar

§43 Delgivningar oktober

§44 Delegationsbeslut oktober

§45 Övriga ärenden