Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Värmdösalen


Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 08.00-09.00
Allians för Värmdö, Torsbyfjärde Läs mer...n
Oppositionen, Ingaröfjärden

Sammanträde kl 09.00, Värmdösalen

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation ny rektor/förskolechef Fågelviks förskola och skola

8 Internkontrollrapporter för utbildningsstyrelsen och finansieringsnämnden för utbildning 2014

10 Yttrande om Värmdö kommuns posthantering av sekretessbelagda handlingar

11 Riktlinjer för samverkansavtal avseende gymnasieutbildning på kommunala skolor utanför samverkansområdet

12 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

13 Läsårsdata för elever i grundskolan och grundsärskolan 2015/2016 och 2016/2017

Utbildningsnämnden Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Plan för verksamhetsbesök läsår 2014/2015

15 Sektorschef informerar

16 Delgivningar

Utbildningsnämnden Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Delegationer

Utbildningsnämnden Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Presentation av förskolechef/rektor Fågelviks förskola och skola

§17 Basårprogram Elevhälsans Medicinska Insatser [EMI] för Värmdö kommuns grund-särskolor

§19 Internkontrollrapporter för utbildningsstyrelsen och finansieringsnämnden för utbildning 2014

§20 Nya riktlinjer för skolskjuts

§21 Yttrande om Värmdö kommuns posthantering av sekretessbelagda handlingar

§22 Riktlinjer för samverkansavtal avseende gymnasieutbildning på kommunala skolor utanför samverkansområdet

§23 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

§24 Läsårsdata för elever i grundskolan och grundsärskolan 2015/2016 och 2016/2017

§25 Plan för verksamhetsbesök läsår 2014/2015

§26 Sektorchef informerar Just nu genomförs en förstudie angående tilläggsbelopp och de kommungemensamma resursgrupperna.

§27 Delgivningar mars 2015

§28 Delegationsbeslut februari 2015