Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2018-04-10

Sammanträde 2018-04-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kanholmsfjärden

5 Ekonomisk månadsuppföljning

6 Internkontrollplan 2018

8 Revisionsrapport: Styrning, kontroll och uppföljning av särskilt boende

9 Omvandlingsbidrag Demens 2018

10 Ledsagning LSS

11 Svar på motion (S) återremiss: Låt brukarna själva bestämma över ledsagningen

12 Utökad uppföljning av initiativ (Alliansen, MP, S, V) till VON: Uppdrag hemtjänst

13 Beredning av initiativ (S) till VON: Finskspråkig personal

14 Val av ledamot tillika ordförande i pensionärsrådet

15 Val av ledamot tillika ordförande i rådet för funktionshinderfrågor

16 Uppdatering av LOV Daglig verksamhet

(Dnr2017VON/0118)

Stängt, Sekretess handlingar publiceras därför ej

17 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - ej verkställt beslut

Stängt, Sekretess handlingar publiceras därför ej

18 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - ej verkställt beslut

Stängt, Sekretess handlingar publiceras därför ej

19 Information till vård- och omsorgsnämnden 2018-04-10