Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
15:00
Plats
Värmdösalen

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl 14-15
Allians för Värmdö, Värmdösalen
S-grupp Läs mer...en, Nämdöfjärden
MP-gruppen, Saxarfjärden

Sammanträde kl 15.00 Värmdösalen

5 Former för vård- och omsorgsnämndens sammanträdesformer 2015- 2018

6 Firmateckningsordning för vård- och omsorgsnämnden

7 Vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd 2015-2018

8 Vård- och omsorgsnämndens råd funktionshinderfrågor 2015-2018

9 Verksamhetsberättelse 2014 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

10 Verksamhetsberättelse vård- och omsorgsstyrelsen 2014

11 Internkontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden

12 Detaljbudget och verksamhetsplan 2015

13 MAS patientsäkerhetsberättelse 2014

14 Uppföljande granskning av biståndhandläggning

15 Genomlysning av informations- och kommunikationstekniksområdet inom äldreomsorg

16 Sammanställning lex Sarah 2014

17 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

18 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

19 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut

Dnr: 15VON/65

Kontakta kommunen för att begära handlingar.

20 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut

Dnr: 15VON/65

Kontakta kommunen för att begära handlingar.

21 Sektorschef informerar

22 Delgivningar

23 Delegationer

§14 Former för vård- och omsorgsnämndens

§15 Firmateckningsordning för vård - och omsorgsnämnden

§16 Vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd 2015-2018

§17 Vård- och omsorgsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018

§18 Verksamhetsberättelse 2014 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

§19 Verksamhetsberättelse 2014 för vård - och omsorgsstyrelsen

§20 Internkontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden

§21 Detaljbudget 2015 för vård- och omsorgsnämnden

§22 MAS patientsäkerhetsberättelse 2014

§23 Uppföljande granskning av biståndshandläggning

§24 Genomlysning av informations - och kommunikationsteknikområdet inom äldreomsorg

§25 Sammanställning av inkomna lex Sarah-rapporter

§26 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

§27 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 4 2014

§28 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut,

Kontakta kommunen för att begära handlingen.

§29 Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut,

Kontakta kommunen för att begära handlingen.

§31 Delgivningar mars 2015

§32 Delegationsbeslut mars 2015