Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-04-25

Sammanträde 2016-04-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom Äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Dnr 107-1592/2015 (Framställd 2/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:67 av Sofia Modigh (KD) om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi. RVIII

Dnr 107-1752/2015 (Framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:73 av Erik Slottner (KD) om rätt till heltid i förskolan. RIV

Dnr 107-1905/2015 (Framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:74 av Bo Arkelsten (M) om effekterna av lokala dubbdäcksförbud. RVII

Dnr 107-2016/2015 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2016:1 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att bada utan att bli antastade. RIII

Dnr 107-49/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2016:2 av Karin Ernlund (C) om tjejers rätt att gå på festival utan att bli antastade. RII

Dnr 107-50/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2016:3 av Jonas Naddebo (C) om varför inte staden har kunnat hämta sopor på tre veckor. RV

Dnr 107-76/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2016:4 av Anna König Jerlmyr (M) om trygghet från sexuella ofredanden i Stockholms offentliga miljöer. RIII

Dnr 107-83/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2016:5 av Joakim Larsson (M) om planeringen av bostäder på Bromma flygplats. RI

Dnr 107-84/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2016:6 av Johan Nilsson (M) om rödgrönrosa majoritetens besparingar i Älvsjö. RI

Dnr 107-85/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2016:7 av Anna König Jerlmyr (M) om stadens prioriteringar i Sverigeförhandlingen. RI

Dnr 107-86/2016 (Framställd 25/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2016:8 av Per Ossmer (SD) om hur kostnaderna för ensamkommande påverkar Stockholms stads verksamhet. RI

Dnr 107-118/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2016:9 av Richard Bengtsson (L) om simhallsbristen i Stockholm. RIII

Dnr 107-131/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2016:10 av Richard Bengtsson (L) om stadens program för upphandling och inköp. RI

Dnr 107-132/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2016:11 av Lotta Edholm (L) om rätten till äldreboende. RVIII

Dnr 107-133/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2016:12 av Hanna Gerdes (L) om feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättning. RIII

Dnr 107-137/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2016:13 av Bo Arkelsten (M) om belysning i ytterstaden. RVII

Dnr 107-138/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2016:14 av Markus Nordström (M) om inskränkningar av det fria skolvalet. RIV

Dnr 107-140/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2016:15 av Yvonne Fernell-Ingelström (M) om införandet av s.k. traineejobb i Stockholm. RIII

Dnr 107-141/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2016:16 av Erik Slottner (KD) om kriminella gatubarn. RI

Dnr 107-158/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2016:17 av Erik Slottner (KD) om avhysningar av barnfamiljer. RVI

Dnr 107-185/2016 (Framställd 8/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2016:18 av Jan Jönsson (L) om Ross Tensta. RIV

Dnr 107-216/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2016:19 av Lotta Edholm (L) om stadens låglönesatsning. RVIII

Dnr 107-217/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2016:20 av Christina Linderholm (C) om utbildning på vetenskaplig grund. RIV

Dnr 107-218/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2016:21 av Jan Jönsson (L) om barn som far illa. RVI

Dnr 107-238/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2016:22 av Erik Slottner (KD) om samhällsinformation till ensamkommande barn och ungdomar. RVI

Dnr 107-245/2016 (Framställd 22/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2016:23 av Rickard Wall (-) om förtätningens avigsidor. RII

Dnr 107-349/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2016:24 av Björn Ljung (L) om bygglov och detaljplaner. RII

Dnr 107-350/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Nr 2016:25 av Patrik Silverudd (L) om protokollen från rådet för funktionshinderfrågor. RVI

Dnr 107-351/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Nr 2016:26 av Rickard Wall (-) om social hållbarhet i ett samhälle med mansöverskott. RI

Dnr 107-352/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Nr 2016:27 av Dennis Wedin (M) om ungdomsbesök i äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-356/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Nr 2016:28 av Johanna Sjö (M) om utsatta områden i Stockholms stad. RI

Dnr 107-362/2016 (Framställd 21/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Nr 2016:29 av Karin Ernlund (C) om Spårväg City och kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden. RVII

Dnr 107-508/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Nr 2016:30 av Cecilia Brinck (M) om den lavinartade ökningen av klotter i Stockholm. RVII

Dnr 107-542/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Nr 2016:31 av Cecilia Brinck (M) om krav på företag som staden anlitar. RVI

Dnr 107-544/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Nr 2016:32 av Cecilia Brinck (M) om villkoren för fristående förskolor i Stockholms stad. RIV

Dnr 107-545/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Nr 2016:33 av Henrik Sjölander (M) om Stockholms stads inställning till Food trucks. RVII

Dnr 107-546/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Nr 2016:34 av Martin Westmont (SD) om äldres möjligheter att få en bostad på ett vård- och omsorgsboende. RVIII

Dnr 107-551/2016 (Framställd 4/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

41 Nr. 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV

Nya beslutsärenden (exkl. motioner)

48 Utl. 2016:67. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2015 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2016:1)

Fråga om ansvarsfrihet
Dnr 183-633/2016
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

49 Utl. 2016:45. Årsredovisning 2015 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Dnr 182-159/2016
Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2015, dnr 182-490/2016
Stöd till tiggarna och kartläggning av tiggeriet i Stockholm, skri-velse av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (MP), dnr 325-546/2013
Tegelhuset i Fatbursparken, skrivelse av Annika Billström (S) och Kristina Axén-Olin (M), dnr 309-3567/2006
Ansvar för stadens huvudtorg, dnr 305-1977/2010
Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med Afasi, motion (2013:21) av Kaj Nordqvist (S), dnr 326-305/2013
Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egna lokaler, motion (2013:16) av Tomas Rudin och Leif Rönngren (båda S), dnr 324-299/2013
Rädda Jakobsbergs gård, hemställan från Skärholmens stads-delsnämnd, dnr 122-1271/2015
Finansiering av underhåll av kontorets bostadsrätter för LSS-boende, fastighetsnämnden, dnr 316-1746/2012
Slutrapport och avbrytande av projekt om ny skridsko- och ban-dyhall på Tallkrogens bollplan, fastighetsnämnden, dnr 182-265/2016
Förslag till nya bostäder inom fastigheten Lunda 6:1 mfl i stads-delarna Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby, förslag till änd-rad gränsdragning samt ansvar för skolpliktsbevakningen, hem-ställan från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, dnr 029-2282/2005
FUT VII - Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, rapport från socialnämnden, dnr 150-942/2015
Förslag till riktlinjer för säkerställande av avtalsuppfyllelse. För-slag till handlingsplan för hantering av brukare, vilka har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som drabbas när entreprenörer inte fullföljer sitt uppdrag, dnr 329-1329/2012

50 Utl. 2016:46. Arvodering av förtroendevalda

51 Utl. 2016:47. Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för Nobel Center inom del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm med Nobelhuset AB

Rotel II

52 Utl. 2016:50. Detaljplan för del av Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center på Blasieholmen, i stadsdelen Norrmalm, DP 2013-00460-54

53 Utl. 2016:51. Detaljplan och beslut om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Marieberg 1:15 i stadsdelen Marieberg (Boulebar), DP 2013-14088-54

Rotel I+II+III

54 Utl. 2016:52. Upprustning och utveckling av Medborgarhuset

Rotel I+V

55 Utl. 2016:48. Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City

Ansökan till Fairtrade Sverige
Dnr 130-454/2016

Rotel I+VIII

56 Utl. 2016:49. Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

Rotel VII

57 Utl. 2016:53. Taxa för upplåtelse av offentlig plats

58 Utl. 2016:54. Gångplan för Stockholm

Förslag från trafiknämnden
Dnr 123-1522/2015

Rotel VIII

59 Utl. 2016:55. Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS

60 Utl. 2016:56. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2015, äldreomsorg

Bordlagda motioner

61 Utl. 2015:165. Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

Motion (2015:38) av Richard Bengtsson (L). RIII
Dnr 106-924/2015

62 Utl. 2016:41. Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Motion (2015:35) av Maria Danielsson (-) och Martin Westmont (SD). RIV
Dnr 106-876/2015

63 Utl. 2016:42. Ett ungdomsundantag i biståndsnormen

Motion (2015:45) av Isabel Smedberg Palmqvist (L). RVI
Dnr 106-1027/2015

64 Utl. 2016:43. Laddstolpar

Motion (2015:47) av Lars Jilmstad (M). RVII
Dnr 106-1031/2015

65 Utl. 2016:44. Det ska bli lättare att få plats på servicehus

Motion (2015:17) av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda L). RVIII
Dnr 106-582/2015

Nya motioner

66 Utl. 2016:57. Framkomlighet

Motion (2015:65) av Johanna Sjö (M). RI
Dnr 106-1473/2015

67 Utl. 2016:58. Verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum

Motion (2015:59) av Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck (båda M). RI
Dnr 106-1381/2015

68 Utl. 2016:59. Utveckling av Brunkebergstorg

Motion (2015:48) av Henrik Sjölander (M). RI
Dnr 106-1032/2015

69 Utl. 2016:60. Dome of Visions

Motion (2015:67) av Anna König Jerlmyr och Henrik Sjölander (båda M). RI
Dnr 106-1565/2015

70 Utl. 2016:61. Samlad utvecklingsstrategi för City för att stoppa ogenomtänkta förändringar

Motion (2015:50) av Lotta Edholm och Björn Ljung (båda L). RII
Dnr 106-1068/2015

71 Utl. 2016:62. Stadsodling

Motion (2015:57) av Anna König Jerlmyr (M). RII
Dnr 106-1342/2015

72 Utl. 2016:63. Sommarlovsentreprenörer

Motion (2015:32) av Maria Danielsson (-). RIII
Dnr 106-873/2015

73 Utl. 2016:64. Ett breddat utbud av feriejobb

Motion (2015:14) av Jan Jönsson (L). RIII
Dnr 106-535/2015

74 Utl. 2016:65. Upphandling av stadens gymverksamhet

Motion (2015:62) av Bo Sundin (M). RIII
Dnr 106-1455/2015

75 Utl. 2016:66. Extra jobbstimulans

Motion (2015:42) av Gulan Avci och Isabel Smedberg Palmqvist (båda L). RVI
Dnr 106-930/2015

§2 Interpellation om ledarskap inom äldreomsorgen (nr 2015:43)

§3 Bordläggning av interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 63 för år 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20160425.pdf (204 kb)

§4 Interpellation om Stockholms stads satsningar på kompetensutveckling av personal i egen regi (nr 2015:67)

§5 Interpellation om rätt till heltid i förskolan (nr 2015:73)

§6 Interpellation om effekterna av lokala dubbdäcksförbud (nr 2015:74)

§7 Bordläggning av interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 1 till 34 för år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20160425.pdf (201 kb)

§8 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

Nr 2016:35 av Sara Jendi Linder (M) om barngruppernas storlek. RIV
Dnr 107-604/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20160425.pdf (206 kb)

§9 Ändring i föredragningsordningen

§10 Nya interpellationer

Följande interpellationer anmäls:

1. Nr 2016:36 av Martin Westmont (SD) om åtgärder mot hatbrotten som drabbar HBT-personer i förorten. RIX
Dnr 107-656/2016
2. Nr 2016:37 av Johan Nilsson (M) om Älvsjö som en del av Stockholms tillväxtmotor. RI
Dnr 107-665/2016
3. Nr 2016:38 av Sofia Modigh (KD) om avslag och överklaganden på ansökningar om äldreboende. RVIII
Dnr 107-681/2016
4. Nr 2016:39 av Bo Sundin (M) om elitidrottsarenor. RIII
Dnr 107-685/2016
5. Nr 2016:40 av Joakim Larsson (M) om Stockholmshusens hyresnivå. RI
Dnr 107-689/2016
6. Nr 2016:41 av Joakim Larsson (M) om Tekniska nämndhuset. RI
Dnr 107-690/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20160425.pdf (203 kb)

§15 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2016-04-25

§16 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2015 jämte revisionsberättelser med granskningsrapporter avseende bolagen (Utl. 2016:67) (bih. 2016:1)

Fråga om ansvarsfrihet
Dnr 183-633/2016

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20160425.pdf (209 kb)

§17 Årsredovisning 2015 med uppföljning av budget för Stockholms stad (Utl. 2016:45)

Dnr 182-159/2016

Storstockholms Brandförsvars årsredovisning 2015,
dnr 182-490/2016

Stöd till tiggarna och kartläggning av tiggeriet i Stockholm, skrivelse av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP),
dnr 325-546/2013

Tegelhuset i Fatbursparken, skrivelse av Annika Billström (S) och Kristina Axén-Olin (M), dnr 309-3567/2006

Ansvar för stadens huvudtorg, dnr 305-1977/2010

Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med Afasi, motion (2013:21) av Kaj Nordqvist (S),
dnr 326-305/2013

Fryshusets möjligheter att drivas vidare i egna lokaler, motion (2013:16) av Tomas Rudin och Leif Rönngren (båda S), dnr 324-299/2013

Rädda Jakobsbergs gård, hemställan från Skärholmens stadsdelsnämnd, dnr 122-1271/2015

Finansiering av underhåll av kontorets bostadsrätter för LSS-boende, fastighetsnämnden, dnr 316-1746/2012

Slutrapport och avbrytande av projekt om ny skridsko- och bandyhall på Tallkrogens bollplan, fastighetsnämnden,
dnr 182-265/2016

Förslag till nya bostäder inom fastigheten Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Spånga-Tensta och Hässelby-Vällingby, förslag till ändrad gränsdragning samt ansvar för skolpliktsbevakningen, hemställan från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd,
dnr 029-2282/2005

FUT VII - Lägesrapport över arbetet med felaktiga utbetalningar och bidragsbrott, rapport från socialnämnden, dnr 150-942/2015

Förslag till riktlinjer för säkerställande av avtalsuppfyllelse. Förslag till handlingsplan för hantering av brukare, vilka har insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som drabbas när entreprenörer inte fullföljer sitt uppdrag,
dnr 329-1329/2012

 

§18 Arvodering av förtroendevalda (Utl. 2016:46)

§19 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för Nobel Center inom del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm med Nobelhuset AB (Utl. 2016:47)

§21 Detaljplan och beslut om upphävande av strandskydd för del av fastigheten Marieberg 1:15 i stadsdelen Marieberg (Boulebar), DP 2013-14088-54 (Utl. 2016:51)

§22 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset (Utl. 2016:52)

§23 Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City (Utl. 2016:48)

Ansökan till Fairtrade Sverige
Dnr 130-454/2016

§24 Bordläggning av ärenden

Beslut
Utlåtande 2016:49, 2016:53 - 2016:56, 2015:165, 2016:41 - 2016:44 samt 2016:57 - 2016:66 bordläggs.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20160425.pdf (203 kb)

§25 Nya motioner

Under tiden den 5 april 2016 - 25 april 2016 väcktes följande motioner:

1. Motion (2016:45) av Dennis Wedin (M) om äldreomsorg efter behov
Dnr 106-686/2016
2. Motion (2016:46) av Joakim Larsson (M) om att planera för 5000 bostäder i och i anslutning till Årsta skog
Dnr 106-688/2016
3. Motion (2016:47) av Lotta Edholm och Jan Jönsson (båda L) om trygghetsåtgärder i skolan
Dnr 107-711/2016
4. Motion (2016:48) av Lotta Edholm (L) om att demokratisäkra föreningsstödet
Dnr 106-725/2016
5. Motion (2016:49) av Rickard Wall (-) om åldersbedömning av s.k. ensamkommande flyktingbarn
Dnr 106-726/2016
6. Motion (2016:50) Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (båda M) om minnesplats i Stockholm tillägnat offren för HIV/Aids
Dnr 106-727/2016

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20160425.pdf (203 kb)