Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-05-25

Sammanträde 2016-05-25

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Information från tillsynsbesök, kl 13.15

3 Cirkulär 16:16. Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016/ bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 13.30

4 Val av ny ersättare till Gymnasieutskottet, ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet, ny kontaktpolitiker samt ny ledamot i ungdoms- rådet efter Jennie Lundgren – Nils-Göran Jonasson, kl 13.40

5 Skolhälsovårdens rutinkontakter - Birgitta Bergsten, kl 13.45

6 Svar på motion om mer rörelse i skolan/ bilaga – Hans Holmqvist, kl 13.50

7 Information om besöket i Mocambique – Hans Holmqvist, kl 13.55

8 Svar till Skolinspektionen Kåranäs – Hans Holmqvist, kl 14.05

9 Begäran om utökad resurstilldelning i grundsärskolan läsåret 16/17 bilaga - Ann-Christin Petersson Rosén, kl 14.10

10 Svar på motion Lära för livet/ bilaga – Ann-Christin Petersson-Rosén, kl 14.20

11 Svar på motion Policy för måltider - Ann-Christin Petersson-Rosén, kl 14.25 12. Riktlinjer och regler förskola/fritidshem - Marie Steneland, kl 15.00

13 Godkännande av enskild förskola – Marie Steneland, kl 15.10

14 Ekonomisk information – Marie Steneland, kl 15.20

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden

15 Information om KAA – Peter Claesson, kl 15.40

16 Sunnerbogymnasiet – UF projekt - Nils-Göran Jonasson, kl 15.50

17 Meddelanden 18. Delegerande ärenden

§88 Cirkulär 16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016

§89 Val av ny ersättare till Gymnasieutskottet, ledamot i arbetsutskottet, ny kontaktpolitiker samt ny ledamot i ungdomsrådet

§93 Svar till Skolinspektionen gällande skolgång för ensamkommande flyktingbarn på boende i Kåranäs

§94 Begäran om utökad resurstilldelning i grundsärskolan läsåret 16/17

§97 Regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

§100 Information om kartläggning utifrån det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

§101 Information om projektet UF för alla på Sunnerbogymnasiet

§103 Delegerande ärenden