Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-01-25

Sammanträde 2017-01-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, kl. 8.15

3 Avstängningsärende Sunnerbogymnasiet, sekretessärende

4 Synpunkter till förslag till bostadsförsörjningsprogram

5 Biblioteksplan - Hans Holmqvist, kl 8.55

6 Skolplikt - Hans Holmqvist, kl 9.15

7 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

8 Synpunktsstatistik hela året 2016/ bilaga - Marie Steneland, kl 10.00

9 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.10

10 Hjortsbergsskolan - Nils-Göran Jonasson, kl 10.30

11 Ombyggnad Kungshögsskolan och Astradskolan

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

12 Yttrande till remiss för Detaljplan för Malörten 1 med flera,

Klövervägens förskola, Hångers i Ljungby kommun
- Nils-Göran Jonasson, kl 10.50

13 Motion förskollärarutbildning

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.00

14 Skrivelse från förskolecheferna angående utökning av

antal planeringsdagar - Nils-Göran Jonasson, kl 11.10

15 Mål 2017, tillägg avseende integration

- Nils-Göran Jonasson kl 11.20

17 Delegerande ärenden

Ordförande
Stefan Willforss (C)

Kallelse
2(2)
Barn- och utbildningsnämnden

Kallelse
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§1 Fastställande av dagordningen

§2 Sammanträdestid för barn- och utbildningsnämnden

§4 Avstängningsärende, Sunnerbogymnasiet (sekretess)

§7 Bidragsbelopp till fristående verksamheter

§10 Ombyggnad av Astradskolan respektive Kungshögsskolan

§13 Skrivelse från förskolecheferna angående utökning av antal planeringsdagar

§16 Delegerande ärenden