Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-12-13

Sammanträde 2017-12-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden kl 8.15

3 Drogenkäten - Nina Alm Elgan, kl 8.30

4 Samverkan inom yrkesvuxenutbildningen

5 Sunnerbogymnasiets resultat och analys 2017

6 Enkät trivsel årskurs 5 och 8 - Hans Holmqvist, kl 9.10

7 Internkontroll kontakten skola-arbetsliv

8 Statistik anmälningar av diskriminering/kränkande be- handlingar - Hans Holmqvist, kl 9.50

9 Vindkraftsplanen - Jenny Wikby, kl 10.00

10 Bidragsbelopp fristående verksamheter 2018.

11 Plan för internkontroll 2018 - Marie Steneland, kl 10.15

12 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 10.25

13 Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

14 Skrivelse till Bun angående ledarskap i skolan

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.50

15 Motion - ge de moderna språken ett lyft

- Nils-Göran Jonasson, kl 11.00

16 Lektorat - Nils-Göran Jonasson, kl 11.05

17 Grundsärskolans assistensresursfördelning

19 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(2) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§171 Samverkan inom yrkesvuxenutbildning

§172 Sunnerbogymnasiets resultat och analys 2017

§175 Statistik över anmälningar av diskriminering/kränkande behandlingar

§184 Grundsärskolans assistensresursfördelning

§186 Delegerande ärenden