Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-06-20

Sammanträde 2018-06-20

Datum
Klockan
08:15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen

1 Fastställande av dagordning

2 Informationsärenden, tillsynsbesök kl 8.15

3 Utredning moderna språk - Kajsa Åkesson, kl 8.40

4 Handlingsplan ANDT - Nina Alm Elgán, kl 8.55

5 Ändring i delegationsordning

6 Skrivelser från fritidshem

7 Namnbyte Björkstigens förskola

8 Läsutveckling läsåret 2017/2018

9 Elevhälsans medicinska rutinkontakter och hälsoundersökningar

10 Remiss reglemente råden - ungdomsrådet

- Nils-Göran Jonasson kl 10.30

11 Tilläggsbudget för moduler

- Nils-Göran Jonasson, kl 10.40

12 Tilläggsbelopp lovskola - Marie Steneland, kl 10.55

13 Ekonomisk information - Marie Steneland, kl 11.10

15 Delegerande ärenden

Ordförande Stefan Willforss (C) Kallelse 2(1) Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§103 Elevhälsans medicinska rutinkontakter och hälsoundersökningar i Ljungby kommun

§114 Delegerande ärenden