Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-09-02

Sammanträde 2015-09-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella

nytillkomna ärenden. • Replösa 4:40, ansökan om strandskyddsdispens för arkeologisk undersökning. punkt 19a • Staverhult 1:5 med flera, uppförande av vindkraftverk, överklagande av länsstyrelsens beslut, punkt 19b

2 Godkännande av redovisning av meddelanden och information.

3 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut.

4 Delårsbokslut med prognos 2015

5 Svar på motion "Låt Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende" - Lennart Dahlberg

6 Svar på motion "Trygghetsboende vid Åbrinken" - Lennart Dahlberg

7 Svar på remiss om fördhupad beskrivning av Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka kulturmiljö av riksintresse. - Johan Håkansson

8 Svar på remiss om fördjupad beskrivning av Hallsjö kulturmiljö av riksintresse. - Anna Aracsy

9 Förslag på kvartesnamn för Hångers 3:24 med flera vid Axel Ångbagares gata i Ljungby. - Anna Aracsy

10 Beslut om antagande av detaljplan för Näckrosen 2 med flera i Ljungby. - Ulla Gunnarsson

11 Beslut om antagande av detaljplan för Björklunden 12 i Ljungby. - Ulla Gunnarsson

12 Begäran om planuppdrag för Torg 2:15 med flera (Gamla kvarnen) i Lagans samhälle. - Lennart Dahlberg

13 Läraren 20, klagomål på bullerstörning från Kungshögskolans idrottsplats. - Josef Larsson

14 Nöttja 7:24, ansökan om utdömande av vite samt förläggande om nytt förbud mot utsläpp av avloppsvatten. - Ann-Mari Åhlander

15 Visslaryd 2:9, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. - Ann-Mari Åhlander

16 Hallarp 1:15, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. - Ann-Mari Åhlander

17 Gräshult 1:5, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten. - Ann-Mari Åhlander

18 Agunnaryds-Ryd 1:2, ansökan om utdömande av vite och nytt föreläggande, brister som inte åtgärdats efter inspektion. - Linda Bergqvist

19 Hölminge 4:5, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga. - Hanna Svanström

19a. Replösa 4:40, ansökan om strandskyddsdispens för arkeologisk undersökning. - Hanna Svanström Bygg 19b. Staverhult 1:5 med flera, överklagande av länsstyrelsens beslut

19:a Replösa 4:40, ansökan om strandskyddsdispens för arkeologisk undersökning

19:b Staverhult 1:5 med flera, överklagande av länsstyrelsens beslut angående nybyggnad av 6 vindfkratsverk mm

20 Skeen 7:2, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak. - Therese Lindström

21 Hörda 5:21, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak. - Therese Lindström

22 Viggåsa 1:18, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak. - Therese Lindström

23 Upphävande av riktlinjer för byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd. - Therese Lindström

24 Ryssby 4:75, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage. - Therese Lindström

25 Basfiolen 2, ansökan om bygglov för utvändig ändring. - David Fritzon

Ordförande Kent Danielsson (C) Dagordning 1(3) Miljö- och byggnämnden

§105 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella

§106 Godkännande av redovisning av meddelanden och information.

§107 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut.

§108 Delårsbokslut med prognos 2015

§109 Svar på motion "Låt Ljungbys seniorer bestämma över sitt boende"

§110 Svar på motion "Trygghetsboende vid Åbrinken"

§111 Svar på remiss om fördhupad beskrivning av Trotteslöv-Össlöv-Fallnaveka kulturmiljö av riksintresse.

§112 Svar på remiss om fördjupad beskrivning av Hallsjö kulturmiljö av riksintresse.

§113 Förslag på kvartesnamn för Hångers 3:24 med flera vid Axel Ångbagares gata i Ljungby.

§114 Beslut om antagande av detaljplan för Näckrosen 2 med flera i Ljungby.

§115 Beslut om antagande av detaljplan för Björklunden 12 i Ljungby.

§116 Begäran om planuppdrag för Torg 2:15 med flera (Gamla kvarnen) i Lagans samhälle.

§117 Läraren 20, klagomål på bullerstörning från Kungshögskolans idrottsplats.

§118 Nöttja 7:24, ansökan om utdömande av vite samt förläggande om nytt förbud mot utsläpp av avloppsvatten. - Ann-Mari Åhlander

§119 Visslaryd 2:9, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§120 Hallarp 1:15, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§121 Gräshult 1:5, upphävande av föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§122 Hölminge 4:5, ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av brygga.

§123 Replösa 4:40, ansökan om strandskyddsdispens för arkeologisk undersökning.

§124 Staverhult 1:5 med flera, överklagande av länsstyrelsens beslut angående nybyggnad av 6 vindkraftverk och tio teknikbyggnader.

§125 Skeen 7:2, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

§126 Hörda 5:21, upphävande av föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

§127 Viggåsa 1:18, ansökan om utdömande av vite samt nytt föreläggande med vite gällande tillträdes och skyddsanordningar på tak.

§128 Upphävande av riktlinjer för byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.

§129 Ryssby 4:75, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

§130 Basfiolen 2, ansökan om bygglov för utvändig ändring.