Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2017-02-01

Sammanträde 2017-02-01

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen, Storgatan 6 i Ljungby

1 Fastställande av dagordning

4 Beslut om uppdrag för inköp av solkarta.

5 Behovsutredning och verksamhetsplan för

6 Verksamhetsplan för byggavdelningen 2017

7 Verksamhetsplan för planavdelningen 2017

Information och frågor diverse Plan

8 Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten Torg 2:38 med flera (område vid Värnamovägen) Lagans samhälle.

9 Beslut om planuppdrag för del av Replösa 4:40 (Sallebro) i Ljungby stad.

10 Yttrande till mark- och miljödomstolen om överklagad detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

Information och frågor plan Miljö

11 Össjö 6:5, ansökan om utdömande av vite samt beslut om föreläggande med vite gällande nedskräpad fastighet.

12 Eka 3:6, anmälan om sluttäckning av deponi för farligt avfall på Bredemads avfallsanläggning.

13 Håringe 1:24, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

14 Vrå 1:38, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

15 Nässelkålen 2, klagomål om störning från trafikrelaterat buller.

Information och frågor miljö Bygg

16 Nässelkålen 2, ansökan om bygglov för uppförande av mur.

17 Bolmstad 2:40, ansökan om bygglov för inglasning av altan.

18 Skällandsö 1:9, ansökan om strandskyddsdispens för utöknig av tomt och två komplementbyggnader.

19 Loshult 1:55, utdömande av byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga, olovligt utförd.

20 Sunnervrå 1:19, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus.

21 Sunnervrå 1:19, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. -

22 Toftaholm 1:39, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

23 Replösa 4:48, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett växthus. - Helena Larsson

24 Ekebacken 2, ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av handelslokal.

25 Tegelbruket 5, ansökan om bygglov för ändrad användning till föreningslokal samt utvändig ändring.

26 Hölminge 3:5, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage.

27 Torsborg 1:5, upphävande av beslut om åtgärder på tillträdes- och skyddsanordningar på tak

§1 Fastställande av dagordning

§2 Meddelande och information

§4 Beslut om uppdrag för inköp av solkarta.

§5 Behovsutredning och verksamhetsplan för

§6 Verksamhetsplan för byggavdelningen 2017

§7 Verksamhetsplan för planavdelningen 2017

§8 Beslut om granskning av detaljplan för fastigheten Torg 2:38 med flera (område vid Värnamovägen) Lagans samhälle.

§9 Beslut om planuppdrag för del av Replösa 4:40 (Sallebro) i Ljungby stad.

§10 Yttrande till mark- och miljödomstolen om överklagad detaljplan för Öjarp 1:33 med flera.

§11 Össjö 6:5, ansökan om utdömande av vite samt beslut om föreläggande med vite gällande nedskräpad fastighet.

§12 Eka 3:6, anmälan om sluttäckning av deponi för farligt avfall på Bredemads avfallsanläggning.

§13 Håringe 1:24, upphävande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

§14 Vrå 1:38, beslut om förbud om utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§15 Nässelkålen 2, klagomål om störning från trafikrelaterat buller.

§16 Nässelkålen 2, ansökan om bygglov för uppförande av mur.

§17 Skällandsö 1:9, ansökan om strandskyddsdispens för utöknig av tomt och två komplementbyggnader.

§18 Loshult 1:55, utdömande av byggsanktionsavgift för nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga, olovligt utförd.

§19 Sunnervrå 1:19, ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus.

§20 Toftaholm 1:39, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.

§21 Replösa 4:48, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett växthus. - Helena Larsson

§22 Hölminge 3:5, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus med tillhörande garage.

§23 Torsborg 1:5, upphävande av beslut om åtgärder på tillträdes- och skyddsanordningar på tak