Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-04-04

Sammanträde 2018-04-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Budget 2019

Information och frågor diverse Miljö

5 Åtgärdsplan efter revision av offentlig livsmedelskontroll utförd av länsstyrelsen.

6 Släggan 1, föreläggande gällande eventuellt påträffad oljeförorening.

Information och frågor miljö Plan

7 Avskrivning av planuppdrag om upprättande av detaljplan i Bolmstad hamn.

Information och frågor plan Bygg

8 Brännbollen 2, beslut om byggsanktionsavgift gällande placering av friggebod samt uppförande av plank.

9 Åby 3:80, beslut om upphävande av rivningsföreläggande för ovårdad byggnad.

10 Torg 1:118, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt cykelskjul.

11 Österås 1:31, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

12 Dörarp 5:41, ansökan om bygglov för uppförande av bod.

13 Kvänjarp 5:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med garage och växthus.

14 Torg 2:72, ansökan om bygglov för tillbyggnad av församlingshemmed kök och kontor.

15 Hölminge 2:45, ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med garage.

16 Öjarp 1:33, ansökan om strandskyddsdispens för ändring av vägens placering.

17 Berghem 4:20, ansökan om strandskyddsdispens för ställplats för husbilar.

18 Minerva 2, ansökan om bygglov för ombyggnad, inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt avsteg från hisskrav.

19 Välten 5, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

§42 Fastställande av dagordning

§43 Meddelande och information

§44 Delegationsärenden

§46 Åtgärdsplan efter revision av offentlig livsmedelskontroll utförd av länsstyrelsen.

§47 Släggan 1, föreläggande gällande eventuellt påträffad oljeförorening.

§48 Avskrivning av planuppdrag om upprättande av detaljplan i Bolmstad hamn.

§49 Åby 3:80, beslut om upphävande av rivningsföreläggande för ovårdad byggnad.

§50 Torg 1:118, ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt cykelskjul.

§51 Dörarp 5:41, ansökan om bygglov för uppförande av bod.

§52 Kvänjarp 5:1, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus med garage och växthus.

§53 Torg 2:72, ansökan om bygglov för tillbyggnad av församlingshemmed kök och kontor.

§54 Hölminge 2:45, ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus med garage.

§55 Öjarp 1:33, ansökan om strandskyddsdispens för ändring av vägens placering.

§56 Minerva 2, ansökan om bygglov för ombyggnad, inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt avsteg från hisskrav.

§57 Välten 5, ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.