Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om grusade promenadvägar

6 Svar på medborgarförslag om gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga

8 Val till pensionärsrådet 2016

9 Reviderad delegationsordning för Älvsjö stadsdelsnämnd

12 Uppföljning av enheten för personligt stöd

13 Uppföljning av Havskatten, stödboende och boendestöd

14 Uppföljning av hantverkscaféet Rondellen

17 Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Solberga vård- och omsorgsboende

18 Uppdrag till socialförvaltningen att utföra tillsyn av tobak och folköl i Älvsjö stadsdelsförvaltning under 2016

18:X Förordnande att fatta beslut enligt LVU och LVM

Remissärenden

19 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad - remiss från trafikkontoret, T2015-02541

20 Motion (L) om att ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1383/2015

21 Motion (M) om stadsodling - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1342/2015

22 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar - remiss från kommunstyrelsen, KS 170-435/2015

Anmälningsärenden

24 Redovisning av verksamhetsuppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2015

25 Ekonomisk månadsrapport per november månad

26 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

27 Protokoll från pensionärsrådet

28 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

29 Protokoll från förvaltningsgruppen

30 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

30:X Anmälan av ordförandebeslut

31 Information från förvaltningen

32 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

33 Protokoll från sociala delegationen

34 Nedskrivning av kundfordringar

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om grusade promenadvägar

§6 Svar på medborgarförslag om gångramp mellan Pjäxvägen och Klackvägen i Solberga

§9 Reviderad delegationsordning för Älvsjö stadsdelsnämnd

§13 Uppföljning av Havskatten, stödboende och boendestöd

§17 Verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Solberga vård- och omsorgsboende

§18 Uppdrag till socialförvaltningen att utföra tillsyn av tobak och folköl i Älvsjö stadsdelsförvaltning under 2016

§18:X Förordnande att fatta beslut enligt LVU och LVM

§19 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

§20 Motion (L) om att ta tillvara fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

§21 Motion (M) om stadsodling på tak och fasader

§22 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

§25 Ekonomisk månadsrapport per november månad

§26 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§27 Protokoll från pensionärsrådet

§28 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§29 Protokoll från förvaltningsgruppen

§30 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§30:X Anmälan av ordförandebeslut om upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

§31 Information från förvaltningen

§32 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§33 Protokoll från sociala delegationen