Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om öppna väggar, muralmålningar och andra gatukonstprojekt samt skrivelse om kommunala väggar för graffiti

8 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2015

Remissärenden

9 Motion (L) om en frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1598/2015

10 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering - remiss från trafikkontoret, T2012-310-02254

12 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 173-968/2015

13 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och dagverksamhet LSS - remiss från kommunstyrelsen, KS 152-1753/2015

15 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2016

16 Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2016

17 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2015 för äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

18 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 4/ 2015

19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

20 Redovisning av delegationsbeslut

21 Protokoll från pensionärsrådet

22 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

23 Protokoll från förvaltningsgruppen

24 Information från förvaltningen

25 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

26 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om öppna väggar, muralmålningar och andra gatukonstprojekt samt skrivelse om kommunala väggar för graffiti

§8 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehuse 2015

§8:X Fyllnadsval av ersättare (MP) till sociala delegationen

§9 Motion (L) om en frisinnad och folkligt förankrad namngivning av platser i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-1598/2015

§12 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - remiss från kommunstyrelsen, KS 173-968/2015

§13 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt SoL och LSS, dagverksamheter enligt SoL och dagverksamhet LSS - remiss från kommunstyrelsen, KS 152-1753/2015

§15 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2016

§16 Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2016

§18 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO kvartal 4/ 2015

§19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§20 Redovisning av delegationsbeslut

§21 Protokoll från pensionärsrådet

§22 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§23 Protokoll från förvaltningsgruppen

§24 Information från förvaltningen

§25 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§26 Protokoll från sociala delegationen